5 September: Sjoelclub en koersbalclub.

Na de zomerstop begint in september weer het nieuwe seizoen sjoelen en koersballen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Sjoelen vindt plaats elke donderdagmiddag in d’n Inloop van 13.30 tot 16.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Judith Lips-Warmerdam, tel. 073-689 7254.
Het koersballen vindt plaats elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in de Moerkoal en op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in d’n Inloop.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ine Bissels, tel. 503 3283.

Ook voor informatie kunt u bij deze personen terecht.