OUDERENADVISEURS

BRES heeft 4 ouderenadviseurs die werkzaam zijn op het gebied van Ondersteuning van ouderen in hun rechten.

De ouderenadviseurs zijn hiervoor speciaal opgeleid. De ouderenadviseur kan u adviseren en mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen of helpen. Samen met u wordt bekeken wat het probleem is en hoe de oplossing gevonden zou kunnen worden.

Verder beschikken de ouderenadviseurs over de nodige gidsen en informatie.

 

Op welk terrein kan de ouderenadviseur u behulpzaam zijn?

  • Indienen/invullen belastingformulieren.
  • Aanvragen huurtoeslag.
  • Aanvragen op het gebied van de gezondheidszorg en voorzieningen die op het terrein van sociale zaken van de gemeente liggen
  • Persoonsgebonden budget. (PGB)
  • Vervoersvoorzieningen

De ouderenadviseurs zijn: :

*) Hr. G. van Dijk          Telefoon: 553 0801

*) Hr. J.Kuipers             Telefoon: 503 1694

*) Hr. M. v. Lankvelt      Telefoon: 503 1706

Mevr. D. Spanjers.        Telefoon: 503 1992

 

De met *) aangeduide personen zijn er tevens voor het invullen van belastingformulieren.

CONTACTPERSOON; Jan Kuipers tel. 5031694 .