Nieuwsbrief

Augustus 2019

Column: Rimpels…

Het thuisfront.

Eind jaren zestig van de vorige eeuw gingen wij voor het eerst op vakantie.
De auto werd volgestouwd met een tent en overige kampeerspullen, eten en drinken, speelgoed voor de kinderen.
Het was passen en meten. Er moesten ook nog vier kinderen op de achterbank.
Met een meewarige blik in de ogen aanschouwden mijn ouders het gezwoeg om het zo in te pakken dat de deuren en de achterklep van de auto in ieder geval dicht konden.
Ik zag ze denken: ‘Wat ga je toch beginnen jongen? Blijf toch lekker thuis.’

Daar was echter geen sprake van. Ook wij wilden in die jaren van groeiende welvaart ontdekken wat er buiten onze landsgrenzen te zien was.
Bij het vertrek riepen ze ons nog na: ‘Bellen als je aangekomen bent hoor en gauw een kaartje sturen!’
De eerste vakantiereis met de auto ging naar het Lago Maggiore in Noord-Italië. Halverwege kwam ik de Sint-Gotthard tegen.
Ik had ‘never nooit’ in de bergen gereden. Quasi nonchalant stuurde ik de auto via talloze haarspeldbochten naar de andere kant van de bergreus.
Het zweet stond me in de handen. De kinderen dachten echter: ‘Dat doet die Pa van ons dan toch maar even.’

Mijn ouders fungeerden elk jaar als het veilige ‘thuisfront’. Mocht je tijdens de buitenlandse uitstapjes in de problemen komen dan kon je telefonisch altijd bij hen terecht.
Elk jaar slaakten ze een zucht van verlichting als alle kinderen en kleinkinderen gezond en wel weer op de thuisbasis waren teruggekeerd.

Tijden veranderen. Onze kinderen en kleinkinderen zijn wereldburgers geworden.
Een zoon vertoeft met zijn vrouw in China, een dochter met man brengt de vakantie door in Midden-Italië, een schoondochter met twee kinderen bezoekt la douce France, de oudste kleindochter maakt een reis door Zuid-Amerika en gaat ook nog met haar vriend naar Montenegro, de kleinzoon uit Schotland vertrekt binnenkort met het schoolrugbyteam naar Zuid-Afrika, een kleindochter en haar vriend zijn met Opa’s auto naar Bretagne, de kleinzoon uit Nijmegen verblijft met vriendin en vrienden in Zweden en tot slot een van de kleindochters verblijft met een vriendinnengroep op het Griekse eiland Kos..

En wat doen deze opa en oma? Opnieuw vormen zij het thuisfront waar de familie-appjes met foto’s en met ditjes en datjes binnenkomen.
En wat doen zij eind augustus als iedereen weer op het veilige nest is teruggekeerd?
Dan slaken zij een zucht van verlichting. Wat is het leven toch boeiend!

Jan van der Krabben.

 

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
13 augustus: Kitty Backs-Derks
13 augustus: Diny Sluijs-van der Wielen
25 augustus: Ina Loomans-Nieuwenhuis
26 augustus: Ria Sleumer-Geubels

 

Aanmelden van leden.

Als u familieleden, vrienden of kennissen heeft die lid willen worden, dan kunnen zij zich op twee manieren aanmelden:

 1. Bellen of schrijven met Jeanne Vink, tel. 5031833, de Rijskamp 5, 5258EA, Berlicum of e-mailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl
 1. Downloaden aanmeldingsformulier op www.seniorenverenigingbres.nl/organisatie/documenten en dit opsturen.

Verhuizingen en eventuele andere wijzigingen, zoals e-mailadres, bankrekeningnummer graag doorgeven aan het secretariaat.

 

ONA.

Onze toneelvereniging ONA (Ouderen nog actief) heeft dringend behoefte aan enkele nieuwe leden.
ONA speelt elk jaar gedurende twee avonden een toneelstuk, dat wordt ingestudeerd gedurende de periode september tot en met maart.
Elke vrijdagochtend komen de leden in deze maanden samen en overleggen over de te spelen productie, repeteren met elkaar in een gezellige sfeer, waardoor ze jong van geest blijven en werken gezamenlijk aan de totstandkoming.
Wij nodigen u van harte uit kennis te komen maken met deze enthousiaste groep en mee te doen.
U kunt contact opnemen met Nico Bissels, die u veel meer kan vertellen (telefoon073-5032302).
Wij hopen dat er in de volgende productie enkele nieuwe leden hun talenten zullen ontdekken en enthousiast mee zullen spelen.

 

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

De vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuner helpt en adviseert u in het hele proces van een Wmo aanmelding.
Zij zijn speciaal opgeleid, onafhankelijk en gecertificeerd en worden regelmatig bijgeschoold.
U hoort hoe het proces van de aanmelding verloopt en u krijgt toelichting op de regelgeving en de procedure.
Als u wilt is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente, het zogenaamde keukentafelgesprek. 
De cliëntondersteuner controleert later of het verslag van het onderzoek klopt.
Dat is belangrijk, want op basis van dat verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt.
Als u het niet eens bent met de beslissing kan de clientondersteuner u helpen bij het maken van bezwaar.

Voor Berlicum-Middelrode staan kosteloos voor u klaar:
Mevrouw Liesbeth Steenbergen, tel.: 0735033117 of 0647268340
De heer Herman Schunselaar, tel.: 0735033008 of 0653319158

 

 

Terug in de uren

Nog rennen de uren
van ooit met me mee
ze hinkelen op de stoep
springen over slootjes
waar ik hoog kon gaan
en alle dagen vol vuur
ongeremd het veld verkende
met landje pik een eigen plek
wist te veroveren tot aan
het zelfgemaakte doel
om verder weg
een vrije bal te trappen
de grenzen van het spel
te leren en stap voor stap
naar sporen zocht en wortelde.

Ans van Kessel

 

Juni 2019

In Memoriam Gerrit Jongeleen.

Vlak voor het uitbrengen van de nieuwsbrief voor juni 2019 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons bestuurslid Gerrit Jongeleen.

Gerrit was sedert 2011 lid van onze seniorenvereniging BRES en was actief in verschillende commissies en werkgroepen.

 • Als vraagbaak en cursusleider bij de ICT lessen en informatie bijeenkomsten.
 • Als woonadviseur en deskundige voor het onderliggende computerprogramma.
 • Als rechterhand van Herman bij de informatiebijeenkomsten over het thema “Langer thuis blijven wonen”.
  Samen verzorgden zij deze bijeenkomsten in de 4 kernen van Sint Michielsgestel, Schijndel, Venray, Vinkel en Nuland.
  Gerrit nam daarbij de domotica voor zijn rekening.

Begin 2018 trad Gerrit toe tot ons bestuur. Hij nam direct een groot project op zijn schouders. De organisatie van het naar het Dorpsveld halen van het circus Sijm. Het werd een geweldig succes voor jong en oud.

Wij hadden speciaal voor dit jaar nog vele plannen samen . De seniorenvereniging bestaat immers 60 jaar. Het mocht helaas niet zo zijn. Nog maar twee maanden geleden werd Gerrit ernstig ziek en op vrijdag 24 mei 2019 moesten wij hem loslaten.

Gerrit dank voor je vakkundige inzet voor onze seniorenvereniging BRES. Wij zullen jouw deskundige en vrolijke inbreng node missen.

Het bestuur.

Column: Rimpels…

Een krasse knar.

Al heel lang ga ik twee keer per jaar naar de pedicure om de voeten eens goed te laten verwennen.
Als je veel wandelt is het uitermate belangrijk dat je beide ‘stappers’ in goede conditie zijn. De bewuste dame woont in Berlicum.
Binnenkort wordt ze 83 jaar. Hoe zo met 67 jaar met pensioen? Daar moet je met haar niet over praten.
Ze gaat door zo lang ze kan. Ik verwonder me er telkens over hoe intensief ze bijna een uur lang in de weer is om mijn voeten weer netjes in de plooi te krijgen.
Het vak van pedicure zoals zij het al meer dan veertig jaar uitoefent vraagt behoorlijke fysieke inspanning.
Het is knielen, staan, bukken, raspen, knippen. Een goede conditie is vereist. Daar zorgt ze wel voor.
Elke morgen voor het ontbijt maakt ze een wandeling door het dorp om fit te blijven.
De werkzaamheden rond het huis doet ze nog steeds zelf. Regelmatig zie ik haar op de e-bike door het dorp sjezen.

Laatst vroeg ik haar of ze interesse had om lid te worden van BRES. Daar had ze nog niet over nagedacht.
‘Ik heb het nog zo druk met allerlei andere dingen’, zei ze, ‘daar heb ik nog geen tijd voor.’
Toen ik haar vertelde dat ze dan elke maand mijn rimpel in de nieuwsbrief toegestuurd kreeg stemde ze er toch mee in.
‘Misschien moet ik het toch maar doen’, opperde ze, ‘mijn leeftijd zal geen bezwaar zijn.’

Even later vertelde ze mij een verhaal waardoor ze nog meer steeg in mijn achting.

‘Wat ik enkele dagen geleden meemaakte? Moet je horen, zei ze. ‘Ik lag al in bed. Buiten waaide het hard. De regen kletterde tegen het raam.
Telkens hoorde ik een flinke tik tegen het dak. Ik kon niet in slaap komen. Dicht naast het huis staat en flinke boom.
Ik wist haast zeker dat een tak van die boom tegen het dak sloeg. Ik ben er uit gegaan. Ik heb de ladder uit de garage gepakt en de snoeizaag.
Ja hoor, ik ontdekte al gauw de boosdoener die me uit de slaap hield. Ik heb de ladder tegen de muur gezet.
Ik ben naar boven geklommen en heb de tak doorgezaagd. Die heb ik uit de wind achter het huis gelegd.
Ik was intussen drijfnat. Weer droog in bed heb ik tot de volgende morgen geslapen als een roos.’

‘Dat je dat allemaal durfde zo midden in de nacht?’, stamelde ik min of meer verbouwereerd.
‘Ik heb ’s morgens meteen de gemeente gebeld’, antwoordde ze, ‘om hen te vertellen wat ik gedaan had.
Je mag toch niet zo maar stukken van bomen afzagen. Ze stelden me gerust en beloofden de tak zo spoedig mogelijk op te halen.’

‘Mijn bewondering hoor’, sprak ik lovend, ‘voor zo veel daadkracht en dat op jouw leeftijd!
Van een vrouw zeg je dat niet zo gauw maar je bent een echte ‘krasse knar’!
En weet je, die hebben ze bij BRES heel hard nodig. Fijn dat je lid wordt.’

Jan van der Krabben

 

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
4 juni: Jan van Hasselt
7 juni: Ger Beuming-Vermeulen
7 juni: Thea van den Boogert-Frunt
22 juni: Theo Nouwens
27 juni: Jeanne Kapteijns
13 juli: Annie van der Steen-Rovers
1 augustus: Bertha Baaijens-Spanjers

90-jarigen: de allersterksten
9 juni: Annie Pierlo-van Heijnsbergen
21 juni: Corrie Nagelhout-Bakelaar
17 juli: E.van Zoggel-Hoedemakers
23 juli: Leo van Boxtel

 

Let s.v.p. op bij wijziging van bereikbaarheid!

Het komt nogal eens voor dat leden vergeten om wijzigingen in bereikbaarheid door te geven aan onze ledenadministratie.
Daarom willen wij u daar nog een keer nadrukkelijk op wijzen.
Dus: bij wijziging van je adres, telefoonnummer of e-mailadres dit altijd doorgeven aan het secretariaat: tel. 5031833 of per email: seniorenverenigingbres@ziggo.nl. Dit geldt overigens ook voor wijziging van uw bankrekeningnummer i.v.m. de automatische incasso van de contributie.

En omdat we weten dat niet alleen u, maar ook bestuursleden en andere BRESSERS op z’n tijd wel eens wat vergeten zullen we dit bericht zo af en toe nog wel eens herhalen….

 

Mei 2019

Column: Rimpels…

Ganzenbord.

Als je ouder wordt ga je meer en meer terugkijken op het leven dat achter je ligt. Een heel normaal verschijnsel.
Het leven dat nog voor je ligt is ongewis. ‘Ouderdom komt met gebreken’ is een heel oud gezegde en blijkt nog waar te zijn ook.
Daar denken we dan ook maar liever niet aan.

Als je achterom kijkt blijkt je leven vaak te bestaan uit tal van fases waaraan je labeltjes kunt hangen als: onbekommerd, leuk, moeilijk, boeiend, spannend, moeizaam, heftig, vreselijk, saai, opwindend, droevig, zalig, maar gauw vergeten, stom, angstig, slim, om nooit te vergeten, zorgelijk, geweldig.

Aan elk labeltje is een gevoelswaarde gekoppeld die we in het geheugen hebben opgeslagen.
Stel dat ons gevraagd wordt uit het boek van het leven voor te lezen dan zal blijken dat de verhalenreeks van elk individu verschillend is.
Niet iedereen kijkt terug op een onbekommerde jeugd. De puberteitsjaren zijn voor de een om nooit te vergeten, voor de ander een periode van doffe ellende.
De jaren dat je hopeloos verliefd werd kunnen geweldig zijn in je herinnering.
Mocht je in die jaren een keer ‘een blauwtje gelopen hebben’ dan voelt die levensfase nog steeds als heel verdrietig.
Terugkijkend op je relatie met je man of vrouw dan zijn er periodes van geluk, opwinding, sleur, blijdschap, verdriet, zorg om de kinderen, verwijdering, soms zo heftig dat de relatie wordt verbroken.
Ernstige ziektes, het overlijden van dierbaren zitten ook als ‘droevige pijlers’ verankerd in ons geheugen.
Het opgroeien van de kinderen en nu bij het ouder worden ook van de kleinkinderen gaat gepaard met wisselende periodes waaraan tal van ‘gevoelslabeltjes’ gekoppeld zijn.

Zo zetten we telkens weer onze stappen op het levenspad. Soms huppelend van blijdschap. Een andere keer moeizaam voort sjokkend.
Van de ene fase naar de andere. Het leven is als een ganzenbord. U kent het spel nog wel. Misschien speelt u het af en toe nog met de kleinkinderen.
Je begint bij ‘af’ en je moet zo snel mogelijk de finish zien te bereiken. Soms word je gestraft en moet je enkele plaatsen op het bord terug.
Soms heb je geluk en mag je snel vooruit. Je mag telkens opnieuw beginnen tenzij je in de put terecht komt. Dan wordt het moeilijk.
Word je daar niet uit bevrijd dan ga je het spel zeker verliezen.

Zo is dat bij het echte leven niet anders. Je gaat van fase naar fase.
Mocht je door welke omstandigheden dan ook in ‘de put van ellende, verdriet en droefenis’ wegzinken en je kunt de kracht niet meer opbrengen om daaruit te klimmen dan wordt het leven echt moeilijk.
Laat je levensmotto daarom zijn…telkens maar weer opnieuw beginnen!

JohannesB.

Te koop: een slaap en een sta-op stoel.

Wij ontvingen onlangs een slaap- en sta-op stoel, die wij graag aan u aanbieden.

Slaapstoel.

Een forse stoel, uitgevoerd met twee elektro motoren. De bekleding is helaas niet meer in optimale staat. De stoel moet opnieuw worden gestoffeerd of met een kleed worden afgedekt.

Prijs € 100,–

 

 

Sta-op stoel.

Een mooie stoel uitgevoerd met drie elektro motoren. Gestoffeerd in het groen.

Het geheel is in perfekte staat.

Prijs € 300,–.

Beide stoelen zijn bij mij thuis te bezichtigen en uit te proberen.

Herman Schunselaar tel 5033008

Schaken en Dammen in d’n Inloop’.

Op woensdagavond 17 april kwam een groep van 8 geïnteresseerden bij elkaar om plannen en afspraken te maken voor het oprichten van een schaak- en damclub in d’n Inloop. 
De groep was heel divers, dames en heren, beginners en gevorderden.

Toch stond er een zaak voorop: Het gaat ons lukken om dit van de grond te krijgen !!!!!!!!!!!

Afsluitend werd het volgende besloten :
Er dienen nog minstens een 4 /6 tal geïnteresseerden worden gevonden.
Het dammen zal voorlopig niet aan de orde komen.
Er zal op vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur worden gespeeld.
Er zal na de vakantie ( begin september ) worden gestart.
De toegang/deelname zal tot 1 januari 2020 gratis zijn.

Samenvattend: Schaken is een leuk en spannend spel waarmee de hersenen (weer) op een goede wijze aan het werk worden gezet.
U bent nooit te oud om iets nieuws te leren en d ‘n Inloop is er optimaal voor geschikt.

Dus wat let U? Geef u op !!!!!!!!!
Herman Schunselaar tel.: 5033008

Paasbrunch.

Op zondag 21 april was d’n Inloop omgetoverd in een Paassfeer voor de organisatie van een Paasbrunch voor ca. 30 personen.
Het accent lag hierbij op leden die in het afgelopen jaar hun partner hadden verloren.
De feestelijke Paasbrunch bestond uit een heerlijke groetensoep, diverse belegde broodjes, paasstol en vele hardgekookte eitjes, afgesloten met het voor ouderen bekende advocaatje met slagroom.
Ook de bijbehorende drankjes werden niet vergeten.
Nadat iedereen voldaan was werd Janine Figeys met een prachtige bos bloemen bedankt voor haar inzet en geweldige kookkunst.
Natuurlijk kwam de vraag of we dit in de komende 10 jaren blijven organiseren.

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!

7mei: Cunera van Grinsven-Pennings
21 mei: Marietje van Hedel-van Helvoirt
23 mei: Toos Ransz-van Hoof
28 mei: Rien van der Pas
30 mei: Wim Vlemmings

 

Woonscan in verband met “Langer thuis blijven wonen”.

Bij diversen van u hebben onze woonadviseurs reeds een woonscan uitgevoerd.

Een woonscan is nuttig en van belang indien u zich realiseert, dat u langer thuis moet/wilt blijven wonen en u wilt weten of uw huidige woning “ouderen proof ” is.
Met een woonscan beoordelen twee ervaren woonadviseurs uw woning op 300 punten  betrekking hebbend op: wooncomfort, veiligheid en voorzieningen.

Er wordt daarbij rekening gehouden met uw huidige en eventueel toekomstige beperkingen.
Nadat de woonscan is uitgevoerd ontvangt u na enige weken een vrijblijvend woonadvies en zo u wenst nog een tweede bezoek van de woonadviseurs.
Met het woonadvies kunt u zo u wenst contact opnemen met de woningbouwcorporatie, de verhuurder of zelf actie ondernemen.

Ook kunt u een beroep doen op een van onze clientondersteuners om u te ondersteunen bij een aanvraag bij de gemeente voor voorzieningen vallend onder de Wmo.

Indien u interesse heeft in een woonscan neem dan contact op met onze woonscan coördinator, de heer John de Groot, tel.: 5032526.

Het Bestuur.

April 2019

Column: Rimpels…

De tijd staat nooit stil

Na het typen van het woord ‘tijd’ is die tijd reeds verleden tijd.
Met elke ademzucht haal je de toekomstige tijd naar je toe. Het verleden staat je helder voor de geest.
De toekomst is immer ongewis.  woord van alle tijden. Tijd is een fascinerend begrip. Het is van alle tijden.

Wat is tijd? Talloze filosofen en andere wetenschappers hebben zich er het hoofd over gebroken.
De ene definitie buitelt over de andere. Eén die mij aanspreekt luidt: ‘Tijd is de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden’.
De tijd valt niet te stoppen, ook al zouden we dat soms graag willen.

Sinds de evolutie de mens in staat stelt na te denken over zichzelf en over de wereld waarin hij leeft is tijd een intrigerend facet van het leven.
In het verleden begon de mens  de tijd in te delen in periodes die te overzien waren.
In dagen, in maanden, in jaargetijden, jaren en eeuwen.
In de oudheid beschikten de Egyptenaren en de Azteken reeds over soms ingewikkelde tijdsberekeningen.
Later was de mens in staat verfijningen toe te passen: uren, minuten, seconden.
Tot zelfs in duizenden van seconden. Die op het sportieve vlak het verschil kunnen maken tussen goud en zilver.

Dat tijd zo’n grote rol speelt in het leven blijkt ook uit het gegeven dat tal van menselijke eigenschappen worden toegekend aan het fenomeen ‘tijd’.
Tijd kan gelukkig zijn, angstig, verdrietig, wreed, voorbij vliegen, kostbaar zijn (‘tijd is geld’).
Min of meer liefkozend noemen we hem soms ‘vadertje tijd’.
Alsof hij ons als een vader de weg wijst en beschermt voor naderend onheil.
We staan er niet bij stil maar de tijd bepaalt vaak wanneer we werken, rusten, op vakantie gaan, met pensioen mogen. Hoeveel begrippen hebben niet met tijd te maken? Denk aan: tijdloos, tijdperk, tijdrekken, tijdrovend, tijdslimiet, tijdverlies, tijdwinst en nog tal van andere.

Tijd schept ordening in ons bestaan. Het verleden delen we in periodes in die met jaartallen gemarkeerd worden.
De oudheid, de middeleeuwen, de tijd van Napoleon, de industriële revolutie, de Tweede Wereldoorlog, staan met jaartallen gerangschikt in de geschiedenisboeken. 
Ook de nabije toekomst trachten we te ordenen.
In 2020 staan de Olympische Spelen in Tokyo gepland, in 2035 zal de bevolkingsgroei in ons land een dalende lijn te zien geven, op het eind van deze eeuw zullen de borelingen van nu minstens honderd jaar worden.
De tijd echter laat zich niet altijd de toekomst voorschrijven. Soms komt de mens bedrogen uit.

Bij het ouder worden zijn heden en verleden de tijdsperiodes die je het meest bezig houden.
Wat de toekomst eventueel in petto heeft  daar moet je maar niet te veel aan denken.
Slechts hopen dat ‘vadertje tijd’ een beetje clement met je is.  

Johannes B.

Een prachtig boekje met 60 krabbels, rimpels en gedichten.

Toen wij enige maanden geleden in het bestuur stilstonden bij de wens om in het kader van ons 60-jarig bestaan iets blijvends aan onze leden te schenken, ontstond het plan een boekje met verhalen en gedichten te laten drukken.

Op de 60ste algemene ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2019 werd met trots een prachtig boekje ten doop gehouden. Een luxe ingebonden en geïllustreerd boekje met in totaal 60 krabbels, rimpels en gedichten van Jan van der Krabben en Ans van Kessel. Zowel Jan en Ans, alsook het bestuur waren apentrots op het mooie eindresultaat.  
Een boekje dat uitnodigt om alle 60 krabbels, rimpels en gedichten in een adem uit te lezen.
Het doet ons genoegen u dit boekje (1 exemplaar per adres) i.v.m. ons 60-jarig bestaan gratis aan te bieden.
Wij wensen u veel leesgenoegen.

Het bestuur.

Even aandacht voor ICT.

Al veel leden hebben de afgelopen tijd op maandagmorgen enthousiast deelgenomen aan onze cursussen, workshops en informatiebijeenkomsten in d’n Inloop. Wij blijven gewoon elke keer ons aanbod opfrissen en vernieuwen.
Ook nu nog staan er activiteiten op de rol. Daar kunt u zich nog steeds voor aanmelden.
Dat kan heel eenvoudig. Ga naar www.seniorenverenigingbres.nl. Onder het knopje ICT staat ons aanbod.
Maak een keuze en meldt u aan. Wij krijgen dat automatisch door.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want het is slechts € 5,– per bijeenkomst met bovendien een gratis kopje koffie/thee tijdens de pauze.

De activiteiten voor de komende maand zijn:

8 en 15 april: Gebruik van WhatsApp. Tegenwoordig het meest gebruikte communicatiemiddel met de smartphone.

29 april ICT vragenuur.(gratis). Dus meldt u aan, het kan nog en wij zijn er voor u. Als u zelf suggesties hebt, geef die dan aan ons door en wij besteden daar bij voldoende belangstelling aandacht aan.

 

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
8 april: Antoon van den Berg
19 april: Hendrik van Rooij
25 april: Paul Vriends
4 mei: Isabel van Miert-Achten
7 mei: Cunera van Grinsven-Pennings

Aanmelden van leden.

Als u familieleden, vrienden of kennissen heeft die lid willen worden, dan kunnen zij zich op twee manieren aanmelden:

 1. Bellen of schrijven met Jeanne Vink, tel. 5031833, de Rijskamp 5, 5258EA, Berlicum of e-mailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl
 1. Downloaden aanmeldingsformulier op www.seniorenverenigingbres.nl/organisatie/documenten www.seniorenverenigingbres.nlen dit opsturen.

Verhuizingen en eventuele andere wijzigingen, zoals e-mailadres, bankrekeningnummer graag doorgeven aan het secretariaat.

Breiclub De Driewiek.

 Elke woensdagmiddag zitten wij met een flink aantal dames te breien, haken en borduren in d’n Inloop, van half 2 tot 4 uur.
De laatste maanden hebben wij flink wat carnavalssjaals en andere blauw/witte attributen gemaakt.
Het heeft ons een mooi bedrag opgeleverd, dat we binnenkort weer zullen overhandigen aan onze voorzitter van BRES. Hij zal dan weer een gedeelte overmaken aan het Nationaal Ouderenfonds.
Vorig jaar hebben wij ook meegedaan met de kleine mutsjesactie van het Nationaal Ouderenfonds voor op de flesjes van Innocent die dan in de supermarkten verkocht worden.
Elk verkocht mutsje brengt € 0,20 op.  Wij hebben 325 mutsjes aangeleverd!
Erg leuke actie. Er waren ook mensen die thuis wel wilden breien. Dat kan ook.
Kom bij ons maar patroontjes en garen halen.
In ons groepje op woensdag hebben we Toos Ransz, zij borduurt alle cadeautjes voor onze 80-jarige leden.
In mei wordt ze zelf 80! Wij laten haar niet haar eigen cadeautje borduren natuurlijk, maar hebben iets anders voor haar. Wat, dat ziet zij wel op haar verjaardag.
Toos, vanaf deze plek: bedankt voor het maken van al dat moois en we wensen jou nog vele gezonde jaren met veel borduurplezier.

Jenny Bijnen

 

Kaarten (felicitatiekaarten, condoleancekaarten etc.)

 Een oproep: Onze creativiteitenclub De Driewiek maakt van gebruikte kaarten weer nieuwe kaarten voor de verkoop aan onze leden.
Op dit moment zijn we door onze voorraad heen.
We zouden het zeer op prijs stellen als u gebruikte verjaardagskaarten, condoleancekaarten etc. zou willen schenken aan onze club.
We zijn elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in d’n Inloop. U kunt daar de kaarten afgeven.

Alvast bedankt.
Creativiteitenclub De Driewiek.

Maart 2019

Column: Rimpels…

Gezellige ouderenklets.

Elke vrijdagmorgen fiets ik samen met een vriend naar het zwembad in Schijndel.
Beweging is goed voor lichaam en geest, zeker als je ouder wordt.
Het stramme lijf moet actief blijven anders verstijf je al voor je dood gaat.

De eerste drie kwartier zwemmen we met grote souplesse 26 baantjes.
Daarna geven we ons zelf wat rust in het behaaglijk aanvoelende bubbelbad.
Meestal zitten we daar met zes tot acht personen.
Na verloop van tijd leer je elkaar kennen en komen de verhalen al even bubbelend naar boven als het kolkende water.

De oudste van het stel (83) stapt met moeite via het trapje in het ronde bad.
Bijna vallend ploft hij naast me neer. Ik noem hem onze Don Camillo.
U weet wel die komische dorpspastoor uit de bekende gelijknamige Italiaanse films.
Hij zou er zo uit weggelopen kunnen zijn. Hij woont in het Maaskantje.
Telkenmale vertelt hij vol trots dat hij nooit de trap neemt om in het grote bad te komen, maar dat hij er vanaf de kant in plonst. ‘Ik ben bang om te vallen’, vertelt hij.
Ook bij het eruit gaan hijst hij zich op de kant. Ik kan het niet zo goed met elkaar rijmen.
Het schijnt met zijn moeder te maken te hebben die ooit in het zwembad met een smak op de stenen vloer terecht is gekomen. Dat wil hij zien te voorkomen.

Even later zie ik Bob de Bouwer aan komen stappen. ‘Zet je maar schrap’, zeg ik tegen de andere bubbelaars, ‘als Bob de Bouwer aan het woord is houdt hij niet meer op.’ Zijn echte naam is me tot op heden niet bekend.
Het is een overactieve man die van alles in zijn leven gedaan heeft.
Hij heeft onder andere in de bouw gewerkt. Volgens zijn zeggen vooral op De Wallen in Amsterdam. Daarover vertelt hij natuurlijk de meest spannende verhalen.
Ook heeft hij lange tijd in Australië gewoond. Daar was hij actief in de horeca.
De conflicten die hij blijkbaar met de politie heeft gehad in verband met zijn hobby (vissen) komen ook regelmatig in allerlei variaties aan de orde.

Onze vriend Sjef is eveneens elke week samen met zijn vrouw van de partij.
Een bijzonder muzikale Bosschenaar. Hij treedt nog vaak op in verzorgingshuizen om de ‘oudjes’ te vermaken met schlagers uit de oude doos.
Hij heeft een prachtige stem. Alle populaire Hollandse liederen kent hij uit zijn hoofd.
Hij begeleidt zichzelf op een keyboard. Soms schallen bekende songs, door ons luid meegezongen, uit het bubbelbad de grote zwemhal in.
Zijn verhalen over de muzikale ontmoetingen met de ‘oudjes’ zijn om van te smullen.

Na tien keer bubbelen is het voor vandaag wel weer genoeg. Nog onder de sproeier en daarna 14 baantjes in het grote bad en de wekelijkse zwempartij zit er op.
Met het fysieke gevoel van een jonge god keren we huiswaarts.
De gezellige klets nemen we maar voor lief. Hopelijk u ook.

Johannes B.

 

Hoe veilig is uw huis?

Het is zinvol om regelmatig eens na te gaan ‘hoe veilig is mijn huis?’ Zeker voor ouderen, als echtpaar of alleenstaand, is het van belang om daar af en toe eens bij stil te staan. Is mijn huis voldoende beveiligd tegen inbraken, overvallen? Heb ik voldoende maatregelen genomen om brand te voorkomen?

Het CVV (Centrum voor criminaliteit-preventie en veiligheid) heeft een checklist samengesteld om u daarbij te helpen. Leest u het onderstaande eens rustig door. Mocht u zaken tegenkomen die niet of onvoldoende geregeld zijn wat let u dan om dat in orde te maken. Het is voor uw eigen veiligheid. Mocht u daarbij hulp nodig hebben dan kunt u altijd terecht bij de ouderenadviseurs van BRES.

 

Inbraken, overvallen, babbeltrucs voorkomen:

 • ik heb goede sloten op mijn deuren en ramen
 • ik heb een kierstandhouder of deurspion op de deur gemonteerd
 • ik geef mijn huis een bewoonde indruk als ik weg ben en gebruik een tijdschakelaar voor verlichting
 • ik heb zo weinig mogelijk contant geld in huis
 • er is buitenverlichting aanwezig die reageert op beweging
 • er staan buiten geen spullen waar inbrekers op kunnen klimmen
 • ik plaats mijn waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers

Brand voorkomen:

 • ik heb rookmelders opgehangen, minimaal 1 per verdieping
 • ik heb een koolmonoxidemelder opgehangen
 • ik test regelmatig of de melders nog werken (via de testknop) en maak ze stofvrij
 • ik maak na gebruik het filter van mijn wasdroger schoon
 • er bevindt zich een aardlekschakelaar in huis
 • ik laat de CV – ketel en geiser jaarlijks controleren door een erkend vakman
 • ik ken mijn vluchtroute en heb deze recentelijk geoefend

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
11 maart: Annie Hendriks-Kersten
1 april: Jo Bolder

90-jarigen, de allersterksten!
5 maart: Annie Frunt-van den Akker