Nieuwsbrief

Juni 2019

In Memoriam Gerrit Jongeleen.

Vlak voor het uitbrengen van de nieuwsbrief voor juni 2019 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons bestuurslid Gerrit Jongeleen.

Gerrit was sedert 2011 lid van onze seniorenvereniging BRES en was actief in verschillende commissies en werkgroepen.

 

 

 • Als vraagbaak en cursusleider bij de ICT lessen en informatie bijeenkomsten.
 • Als woonadviseur en deskundige voor het onderliggende computerprogramma.
 • Als rechterhand van Herman bij de informatiebijeenkomsten over het thema “Langer thuis blijven wonen”.
  Samen verzorgden zij deze bijeenkomsten in de 4 kernen van Sint Michielsgestel, Schijndel, Venray, Vinkel en Nuland.
  Gerrit nam daarbij de domotica voor zijn rekening.

Begin 2018 trad Gerrit toe tot ons bestuur. Hij nam direct een groot project op zijn schouders. De organisatie van het naar het Dorpsveld halen van het circus Sijm. Het werd een geweldig succes voor jong en oud.

Wij hadden speciaal voor dit jaar nog vele plannen samen . De seniorenvereniging bestaat immers 60 jaar. Het mocht helaas niet zo zijn. Nog maar twee maanden geleden werd Gerrit ernstig ziek en op vrijdag 24 mei 2019 moesten wij hem loslaten.

Gerrit dank voor je vakkundige inzet voor onze seniorenvereniging BRES. Wij zullen jouw deskundige en vrolijke inbreng node missen.

Het bestuur.

Column: Rimpels…

Een krasse knar.

Al heel lang ga ik twee keer per jaar naar de pedicure om de voeten eens goed te laten verwennen.
Als je veel wandelt is het uitermate belangrijk dat je beide ‘stappers’ in goede conditie zijn. De bewuste dame woont in Berlicum.
Binnenkort wordt ze 83 jaar. Hoe zo met 67 jaar met pensioen? Daar moet je met haar niet over praten.
Ze gaat door zo lang ze kan. Ik verwonder me er telkens over hoe intensief ze bijna een uur lang in de weer is om mijn voeten weer netjes in de plooi te krijgen.
Het vak van pedicure zoals zij het al meer dan veertig jaar uitoefent vraagt behoorlijke fysieke inspanning.
Het is knielen, staan, bukken, raspen, knippen. Een goede conditie is vereist. Daar zorgt ze wel voor.
Elke morgen voor het ontbijt maakt ze een wandeling door het dorp om fit te blijven.
De werkzaamheden rond het huis doet ze nog steeds zelf. Regelmatig zie ik haar op de e-bike door het dorp sjezen.

Laatst vroeg ik haar of ze interesse had om lid te worden van BRES. Daar had ze nog niet over nagedacht.
‘Ik heb het nog zo druk met allerlei andere dingen’, zei ze, ‘daar heb ik nog geen tijd voor.’
Toen ik haar vertelde dat ze dan elke maand mijn rimpel in de nieuwsbrief toegestuurd kreeg stemde ze er toch mee in.
‘Misschien moet ik het toch maar doen’, opperde ze, ‘mijn leeftijd zal geen bezwaar zijn.’

Even later vertelde ze mij een verhaal waardoor ze nog meer steeg in mijn achting.

‘Wat ik enkele dagen geleden meemaakte? Moet je horen, zei ze. ‘Ik lag al in bed. Buiten waaide het hard. De regen kletterde tegen het raam.
Telkens hoorde ik een flinke tik tegen het dak. Ik kon niet in slaap komen. Dicht naast het huis staat en flinke boom.
Ik wist haast zeker dat een tak van die boom tegen het dak sloeg. Ik ben er uit gegaan. Ik heb de ladder uit de garage gepakt en de snoeizaag.
Ja hoor, ik ontdekte al gauw de boosdoener die me uit de slaap hield. Ik heb de ladder tegen de muur gezet.
Ik ben naar boven geklommen en heb de tak doorgezaagd. Die heb ik uit de wind achter het huis gelegd.
Ik was intussen drijfnat. Weer droog in bed heb ik tot de volgende morgen geslapen als een roos.’

‘Dat je dat allemaal durfde zo midden in de nacht?’, stamelde ik min of meer verbouwereerd.
‘Ik heb ’s morgens meteen de gemeente gebeld’, antwoordde ze, ‘om hen te vertellen wat ik gedaan had.
Je mag toch niet zo maar stukken van bomen afzagen. Ze stelden me gerust en beloofden de tak zo spoedig mogelijk op te halen.’

‘Mijn bewondering hoor’, sprak ik lovend, ‘voor zo veel daadkracht en dat op jouw leeftijd!
Van een vrouw zeg je dat niet zo gauw maar je bent een echte ‘krasse knar’!
En weet je, die hebben ze bij BRES heel hard nodig. Fijn dat je lid wordt.’

Jan van der Krabben

 

In juli geen ONS en nieuwsbrief.

In verband met de vakantieperiode verschijnt er in de maand juli geen nieuwsbrief en ONS.
Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe.
Het bestuur.

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
4 juni: Jan van Hasselt
7 juni: Ger Beuming-Vermeulen
7 juni: Thea van den Boogert-Frunt
22 juni: Theo Nouwens
27 juni: Jeanne Kapteijns
13 juli: Annie van der Steen-Rovers
1 augustus: Bertha Baaijens-Spanjers

90-jarigen: de allersterksten
9 juni: Annie Pierlo-van Heijnsbergen
21 juni: Corrie Nagelhout-Bakelaar
17 juli: E.van Zoggel-Hoedemakers
23 juli: Leo van Boxtel

Aanmelden van leden.

Als u familieleden, vrienden of kennissen heeft die lid willen worden, dan kunnen zij zich op twee manieren aanmelden:

 1. Bellen of schrijven met Jeanne Vink, tel. 5031833, de Rijskamp 5, 5258EA, Berlicum of e-mailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl
 1. Downloaden aanmeldingsformulier op www.seniorenverenigingbres.nl/organisatie/documenten www.seniorenverenigingbres.nlen dit opsturen.

Verhuizingen en eventuele andere wijzigingen, zoals e-mailadres, bankrekeningnummer graag doorgeven aan het secretariaat.

 

Let s.v.p. op bij wijziging van bereikbaarheid!

Het komt nogal eens voor dat leden vergeten om wijzigingen in bereikbaarheid door te geven aan onze ledenadministratie.
Daarom willen wij u daar nog een keer nadrukkelijk op wijzen.
Dus: bij wijziging van je adres, telefoonnummer of e-mailadres dit altijd doorgeven aan het secretariaat: tel. 5031833 of per email: seniorenverenigingbres@ziggo.nl. Dit geldt overigens ook voor wijziging van uw bankrekeningnummer i.v.m. de automatische incasso van de contributie.

En omdat we weten dat niet alleen u, maar ook bestuursleden en andere BRESSERS op z’n tijd wel eens wat vergeten zullen we dit bericht zo af en toe nog wel eens herhalen….

 

Mei 2019

Column: Rimpels…

Ganzenbord.

Als je ouder wordt ga je meer en meer terugkijken op het leven dat achter je ligt. Een heel normaal verschijnsel.
Het leven dat nog voor je ligt is ongewis. ‘Ouderdom komt met gebreken’ is een heel oud gezegde en blijkt nog waar te zijn ook.
Daar denken we dan ook maar liever niet aan.

Als je achterom kijkt blijkt je leven vaak te bestaan uit tal van fases waaraan je labeltjes kunt hangen als: onbekommerd, leuk, moeilijk, boeiend, spannend, moeizaam, heftig, vreselijk, saai, opwindend, droevig, zalig, maar gauw vergeten, stom, angstig, slim, om nooit te vergeten, zorgelijk, geweldig.

Aan elk labeltje is een gevoelswaarde gekoppeld die we in het geheugen hebben opgeslagen.
Stel dat ons gevraagd wordt uit het boek van het leven voor te lezen dan zal blijken dat de verhalenreeks van elk individu verschillend is.
Niet iedereen kijkt terug op een onbekommerde jeugd. De puberteitsjaren zijn voor de een om nooit te vergeten, voor de ander een periode van doffe ellende.
De jaren dat je hopeloos verliefd werd kunnen geweldig zijn in je herinnering.
Mocht je in die jaren een keer ‘een blauwtje gelopen hebben’ dan voelt die levensfase nog steeds als heel verdrietig.
Terugkijkend op je relatie met je man of vrouw dan zijn er periodes van geluk, opwinding, sleur, blijdschap, verdriet, zorg om de kinderen, verwijdering, soms zo heftig dat de relatie wordt verbroken.
Ernstige ziektes, het overlijden van dierbaren zitten ook als ‘droevige pijlers’ verankerd in ons geheugen.
Het opgroeien van de kinderen en nu bij het ouder worden ook van de kleinkinderen gaat gepaard met wisselende periodes waaraan tal van ‘gevoelslabeltjes’ gekoppeld zijn.

Zo zetten we telkens weer onze stappen op het levenspad. Soms huppelend van blijdschap. Een andere keer moeizaam voort sjokkend.
Van de ene fase naar de andere. Het leven is als een ganzenbord. U kent het spel nog wel. Misschien speelt u het af en toe nog met de kleinkinderen.
Je begint bij ‘af’ en je moet zo snel mogelijk de finish zien te bereiken. Soms word je gestraft en moet je enkele plaatsen op het bord terug.
Soms heb je geluk en mag je snel vooruit. Je mag telkens opnieuw beginnen tenzij je in de put terecht komt. Dan wordt het moeilijk.
Word je daar niet uit bevrijd dan ga je het spel zeker verliezen.

Zo is dat bij het echte leven niet anders. Je gaat van fase naar fase.
Mocht je door welke omstandigheden dan ook in ‘de put van ellende, verdriet en droefenis’ wegzinken en je kunt de kracht niet meer opbrengen om daaruit te klimmen dan wordt het leven echt moeilijk.
Laat je levensmotto daarom zijn…telkens maar weer opnieuw beginnen!

JohannesB.

Te koop: een slaap en een sta-op stoel.

Wij ontvingen onlangs een slaap- en sta-op stoel, die wij graag aan u aanbieden.

Slaapstoel.

Een forse stoel, uitgevoerd met twee elektro motoren. De bekleding is helaas niet meer in optimale staat. De stoel moet opnieuw worden gestoffeerd of met een kleed worden afgedekt.

Prijs € 100,–

 

 

Sta-op stoel.

Een mooie stoel uitgevoerd met drie elektro motoren. Gestoffeerd in het groen.

Het geheel is in perfekte staat.

Prijs € 300,–.

Beide stoelen zijn bij mij thuis te bezichtigen en uit te proberen.

Herman Schunselaar tel 5033008

Schaken en Dammen in d’n Inloop’.

Op woensdagavond 17 april kwam een groep van 8 geïnteresseerden bij elkaar om plannen en afspraken te maken voor het oprichten van een schaak- en damclub in d’n Inloop. 
De groep was heel divers, dames en heren, beginners en gevorderden.

Toch stond er een zaak voorop: Het gaat ons lukken om dit van de grond te krijgen !!!!!!!!!!!

Afsluitend werd het volgende besloten :
Er dienen nog minstens een 4 /6 tal geïnteresseerden worden gevonden.
Het dammen zal voorlopig niet aan de orde komen.
Er zal op vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur worden gespeeld.
Er zal na de vakantie ( begin september ) worden gestart.
De toegang/deelname zal tot 1 januari 2020 gratis zijn.

Samenvattend: Schaken is een leuk en spannend spel waarmee de hersenen (weer) op een goede wijze aan het werk worden gezet.
U bent nooit te oud om iets nieuws te leren en d ‘n Inloop is er optimaal voor geschikt.

Dus wat let U? Geef u op !!!!!!!!!
Herman Schunselaar tel.: 5033008

Paasbrunch.

Op zondag 21 april was d’n Inloop omgetoverd in een Paassfeer voor de organisatie van een Paasbrunch voor ca. 30 personen.
Het accent lag hierbij op leden die in het afgelopen jaar hun partner hadden verloren.
De feestelijke Paasbrunch bestond uit een heerlijke groetensoep, diverse belegde broodjes, paasstol en vele hardgekookte eitjes, afgesloten met het voor ouderen bekende advocaatje met slagroom.
Ook de bijbehorende drankjes werden niet vergeten.
Nadat iedereen voldaan was werd Janine Figeys met een prachtige bos bloemen bedankt voor haar inzet en geweldige kookkunst.
Natuurlijk kwam de vraag of we dit in de komende 10 jaren blijven organiseren.

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!

7mei: Cunera van Grinsven-Pennings
21 mei: Marietje van Hedel-van Helvoirt
23 mei: Toos Ransz-van Hoof
28 mei: Rien van der Pas
30 mei: Wim Vlemmings

 

Woonscan in verband met “Langer thuis blijven wonen”.

Bij diversen van u hebben onze woonadviseurs reeds een woonscan uitgevoerd.

Een woonscan is nuttig en van belang indien u zich realiseert, dat u langer thuis moet/wilt blijven wonen en u wilt weten of uw huidige woning “ouderen proof ” is.
Met een woonscan beoordelen twee ervaren woonadviseurs uw woning op 300 punten  betrekking hebbend op: wooncomfort, veiligheid en voorzieningen.

Er wordt daarbij rekening gehouden met uw huidige en eventueel toekomstige beperkingen.
Nadat de woonscan is uitgevoerd ontvangt u na enige weken een vrijblijvend woonadvies en zo u wenst nog een tweede bezoek van de woonadviseurs.
Met het woonadvies kunt u zo u wenst contact opnemen met de woningbouwcorporatie, de verhuurder of zelf actie ondernemen.

Ook kunt u een beroep doen op een van onze clientondersteuners om u te ondersteunen bij een aanvraag bij de gemeente voor voorzieningen vallend onder de Wmo.

Indien u interesse heeft in een woonscan neem dan contact op met onze woonscan coördinator, de heer John de Groot, tel.: 5032526.

Het Bestuur.

April 2019

Column: Rimpels…

De tijd staat nooit stil

Na het typen van het woord ‘tijd’ is die tijd reeds verleden tijd.
Met elke ademzucht haal je de toekomstige tijd naar je toe. Het verleden staat je helder voor de geest.
De toekomst is immer ongewis.  woord van alle tijden. Tijd is een fascinerend begrip. Het is van alle tijden.

Wat is tijd? Talloze filosofen en andere wetenschappers hebben zich er het hoofd over gebroken.
De ene definitie buitelt over de andere. Eén die mij aanspreekt luidt: ‘Tijd is de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden’.
De tijd valt niet te stoppen, ook al zouden we dat soms graag willen.

Sinds de evolutie de mens in staat stelt na te denken over zichzelf en over de wereld waarin hij leeft is tijd een intrigerend facet van het leven.
In het verleden begon de mens  de tijd in te delen in periodes die te overzien waren.
In dagen, in maanden, in jaargetijden, jaren en eeuwen.
In de oudheid beschikten de Egyptenaren en de Azteken reeds over soms ingewikkelde tijdsberekeningen.
Later was de mens in staat verfijningen toe te passen: uren, minuten, seconden.
Tot zelfs in duizenden van seconden. Die op het sportieve vlak het verschil kunnen maken tussen goud en zilver.

Dat tijd zo’n grote rol speelt in het leven blijkt ook uit het gegeven dat tal van menselijke eigenschappen worden toegekend aan het fenomeen ‘tijd’.
Tijd kan gelukkig zijn, angstig, verdrietig, wreed, voorbij vliegen, kostbaar zijn (‘tijd is geld’).
Min of meer liefkozend noemen we hem soms ‘vadertje tijd’.
Alsof hij ons als een vader de weg wijst en beschermt voor naderend onheil.
We staan er niet bij stil maar de tijd bepaalt vaak wanneer we werken, rusten, op vakantie gaan, met pensioen mogen. Hoeveel begrippen hebben niet met tijd te maken? Denk aan: tijdloos, tijdperk, tijdrekken, tijdrovend, tijdslimiet, tijdverlies, tijdwinst en nog tal van andere.

Tijd schept ordening in ons bestaan. Het verleden delen we in periodes in die met jaartallen gemarkeerd worden.
De oudheid, de middeleeuwen, de tijd van Napoleon, de industriële revolutie, de Tweede Wereldoorlog, staan met jaartallen gerangschikt in de geschiedenisboeken. 
Ook de nabije toekomst trachten we te ordenen.
In 2020 staan de Olympische Spelen in Tokyo gepland, in 2035 zal de bevolkingsgroei in ons land een dalende lijn te zien geven, op het eind van deze eeuw zullen de borelingen van nu minstens honderd jaar worden.
De tijd echter laat zich niet altijd de toekomst voorschrijven. Soms komt de mens bedrogen uit.

Bij het ouder worden zijn heden en verleden de tijdsperiodes die je het meest bezig houden.
Wat de toekomst eventueel in petto heeft  daar moet je maar niet te veel aan denken.
Slechts hopen dat ‘vadertje tijd’ een beetje clement met je is.  

Johannes B.

Een prachtig boekje met 60 krabbels, rimpels en gedichten.

Toen wij enige maanden geleden in het bestuur stilstonden bij de wens om in het kader van ons 60-jarig bestaan iets blijvends aan onze leden te schenken, ontstond het plan een boekje met verhalen en gedichten te laten drukken.

Op de 60ste algemene ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2019 werd met trots een prachtig boekje ten doop gehouden. Een luxe ingebonden en geïllustreerd boekje met in totaal 60 krabbels, rimpels en gedichten van Jan van der Krabben en Ans van Kessel. Zowel Jan en Ans, alsook het bestuur waren apentrots op het mooie eindresultaat.  
Een boekje dat uitnodigt om alle 60 krabbels, rimpels en gedichten in een adem uit te lezen.
Het doet ons genoegen u dit boekje (1 exemplaar per adres) i.v.m. ons 60-jarig bestaan gratis aan te bieden.
Wij wensen u veel leesgenoegen.

Het bestuur.

Even aandacht voor ICT.

Al veel leden hebben de afgelopen tijd op maandagmorgen enthousiast deelgenomen aan onze cursussen, workshops en informatiebijeenkomsten in d’n Inloop. Wij blijven gewoon elke keer ons aanbod opfrissen en vernieuwen.
Ook nu nog staan er activiteiten op de rol. Daar kunt u zich nog steeds voor aanmelden.
Dat kan heel eenvoudig. Ga naar www.seniorenverenigingbres.nl. Onder het knopje ICT staat ons aanbod.
Maak een keuze en meldt u aan. Wij krijgen dat automatisch door.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want het is slechts € 5,– per bijeenkomst met bovendien een gratis kopje koffie/thee tijdens de pauze.

De activiteiten voor de komende maand zijn:

8 en 15 april: Gebruik van WhatsApp. Tegenwoordig het meest gebruikte communicatiemiddel met de smartphone.

29 april ICT vragenuur.(gratis). Dus meldt u aan, het kan nog en wij zijn er voor u. Als u zelf suggesties hebt, geef die dan aan ons door en wij besteden daar bij voldoende belangstelling aandacht aan.

 

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
8 april: Antoon van den Berg
19 april: Hendrik van Rooij
25 april: Paul Vriends
4 mei: Isabel van Miert-Achten
7 mei: Cunera van Grinsven-Pennings

Aanmelden van leden.

Als u familieleden, vrienden of kennissen heeft die lid willen worden, dan kunnen zij zich op twee manieren aanmelden:

 1. Bellen of schrijven met Jeanne Vink, tel. 5031833, de Rijskamp 5, 5258EA, Berlicum of e-mailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl
 1. Downloaden aanmeldingsformulier op www.seniorenverenigingbres.nl/organisatie/documenten www.seniorenverenigingbres.nlen dit opsturen.

Verhuizingen en eventuele andere wijzigingen, zoals e-mailadres, bankrekeningnummer graag doorgeven aan het secretariaat.

Breiclub De Driewiek.

 Elke woensdagmiddag zitten wij met een flink aantal dames te breien, haken en borduren in d’n Inloop, van half 2 tot 4 uur.
De laatste maanden hebben wij flink wat carnavalssjaals en andere blauw/witte attributen gemaakt.
Het heeft ons een mooi bedrag opgeleverd, dat we binnenkort weer zullen overhandigen aan onze voorzitter van BRES. Hij zal dan weer een gedeelte overmaken aan het Nationaal Ouderenfonds.
Vorig jaar hebben wij ook meegedaan met de kleine mutsjesactie van het Nationaal Ouderenfonds voor op de flesjes van Innocent die dan in de supermarkten verkocht worden.
Elk verkocht mutsje brengt € 0,20 op.  Wij hebben 325 mutsjes aangeleverd!
Erg leuke actie. Er waren ook mensen die thuis wel wilden breien. Dat kan ook.
Kom bij ons maar patroontjes en garen halen.
In ons groepje op woensdag hebben we Toos Ransz, zij borduurt alle cadeautjes voor onze 80-jarige leden.
In mei wordt ze zelf 80! Wij laten haar niet haar eigen cadeautje borduren natuurlijk, maar hebben iets anders voor haar. Wat, dat ziet zij wel op haar verjaardag.
Toos, vanaf deze plek: bedankt voor het maken van al dat moois en we wensen jou nog vele gezonde jaren met veel borduurplezier.

Jenny Bijnen

 

Kaarten (felicitatiekaarten, condoleancekaarten etc.)

 Een oproep: Onze creativiteitenclub De Driewiek maakt van gebruikte kaarten weer nieuwe kaarten voor de verkoop aan onze leden.
Op dit moment zijn we door onze voorraad heen.
We zouden het zeer op prijs stellen als u gebruikte verjaardagskaarten, condoleancekaarten etc. zou willen schenken aan onze club.
We zijn elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in d’n Inloop. U kunt daar de kaarten afgeven.

Alvast bedankt.
Creativiteitenclub De Driewiek.

Maart 2019

Column: Rimpels…

Gezellige ouderenklets.

Elke vrijdagmorgen fiets ik samen met een vriend naar het zwembad in Schijndel.
Beweging is goed voor lichaam en geest, zeker als je ouder wordt.
Het stramme lijf moet actief blijven anders verstijf je al voor je dood gaat.

De eerste drie kwartier zwemmen we met grote souplesse 26 baantjes.
Daarna geven we ons zelf wat rust in het behaaglijk aanvoelende bubbelbad.
Meestal zitten we daar met zes tot acht personen.
Na verloop van tijd leer je elkaar kennen en komen de verhalen al even bubbelend naar boven als het kolkende water.

De oudste van het stel (83) stapt met moeite via het trapje in het ronde bad.
Bijna vallend ploft hij naast me neer. Ik noem hem onze Don Camillo.
U weet wel die komische dorpspastoor uit de bekende gelijknamige Italiaanse films.
Hij zou er zo uit weggelopen kunnen zijn. Hij woont in het Maaskantje.
Telkenmale vertelt hij vol trots dat hij nooit de trap neemt om in het grote bad te komen, maar dat hij er vanaf de kant in plonst. ‘Ik ben bang om te vallen’, vertelt hij.
Ook bij het eruit gaan hijst hij zich op de kant. Ik kan het niet zo goed met elkaar rijmen.
Het schijnt met zijn moeder te maken te hebben die ooit in het zwembad met een smak op de stenen vloer terecht is gekomen. Dat wil hij zien te voorkomen.

Even later zie ik Bob de Bouwer aan komen stappen. ‘Zet je maar schrap’, zeg ik tegen de andere bubbelaars, ‘als Bob de Bouwer aan het woord is houdt hij niet meer op.’ Zijn echte naam is me tot op heden niet bekend.
Het is een overactieve man die van alles in zijn leven gedaan heeft.
Hij heeft onder andere in de bouw gewerkt. Volgens zijn zeggen vooral op De Wallen in Amsterdam. Daarover vertelt hij natuurlijk de meest spannende verhalen.
Ook heeft hij lange tijd in Australië gewoond. Daar was hij actief in de horeca.
De conflicten die hij blijkbaar met de politie heeft gehad in verband met zijn hobby (vissen) komen ook regelmatig in allerlei variaties aan de orde.

Onze vriend Sjef is eveneens elke week samen met zijn vrouw van de partij.
Een bijzonder muzikale Bosschenaar. Hij treedt nog vaak op in verzorgingshuizen om de ‘oudjes’ te vermaken met schlagers uit de oude doos.
Hij heeft een prachtige stem. Alle populaire Hollandse liederen kent hij uit zijn hoofd.
Hij begeleidt zichzelf op een keyboard. Soms schallen bekende songs, door ons luid meegezongen, uit het bubbelbad de grote zwemhal in.
Zijn verhalen over de muzikale ontmoetingen met de ‘oudjes’ zijn om van te smullen.

Na tien keer bubbelen is het voor vandaag wel weer genoeg. Nog onder de sproeier en daarna 14 baantjes in het grote bad en de wekelijkse zwempartij zit er op.
Met het fysieke gevoel van een jonge god keren we huiswaarts.
De gezellige klets nemen we maar voor lief. Hopelijk u ook.

Johannes B.

 

Hoe veilig is uw huis?

Het is zinvol om regelmatig eens na te gaan ‘hoe veilig is mijn huis?’ Zeker voor ouderen, als echtpaar of alleenstaand, is het van belang om daar af en toe eens bij stil te staan. Is mijn huis voldoende beveiligd tegen inbraken, overvallen? Heb ik voldoende maatregelen genomen om brand te voorkomen?

Het CVV (Centrum voor criminaliteit-preventie en veiligheid) heeft een checklist samengesteld om u daarbij te helpen. Leest u het onderstaande eens rustig door. Mocht u zaken tegenkomen die niet of onvoldoende geregeld zijn wat let u dan om dat in orde te maken. Het is voor uw eigen veiligheid. Mocht u daarbij hulp nodig hebben dan kunt u altijd terecht bij de ouderenadviseurs van BRES.

 

Inbraken, overvallen, babbeltrucs voorkomen:

 • ik heb goede sloten op mijn deuren en ramen
 • ik heb een kierstandhouder of deurspion op de deur gemonteerd
 • ik geef mijn huis een bewoonde indruk als ik weg ben en gebruik een tijdschakelaar voor verlichting
 • ik heb zo weinig mogelijk contant geld in huis
 • er is buitenverlichting aanwezig die reageert op beweging
 • er staan buiten geen spullen waar inbrekers op kunnen klimmen
 • ik plaats mijn waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers

Brand voorkomen:

 • ik heb rookmelders opgehangen, minimaal 1 per verdieping
 • ik heb een koolmonoxidemelder opgehangen
 • ik test regelmatig of de melders nog werken (via de testknop) en maak ze stofvrij
 • ik maak na gebruik het filter van mijn wasdroger schoon
 • er bevindt zich een aardlekschakelaar in huis
 • ik laat de CV – ketel en geiser jaarlijks controleren door een erkend vakman
 • ik ken mijn vluchtroute en heb deze recentelijk geoefend

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
11 maart: Annie Hendriks-Kersten
1 april: Jo Bolder

90-jarigen, de allersterksten!
5 maart: Annie Frunt-van den Akker

 

Februari 2019

Column: Rimpels…

De wereld is een speeltoneel.

In het verre verleden bracht ik mijn pubertijdsjaren door op een internaat in het Zeeuwse Hulst.
In de recreatiezaal stond boven het podium in grote letters een spreuk van de vermaarde dichter Joost van den Vondel: ‘De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’.
Op een of andere manier heeft deze spreuk zich in mijn brein gevestigd om daar nooit meer te verdwijnen.
Soms hebben mensen in het verleden iets gezegd of heeft een ervaring in het leven je zo geraakt dat het als het ware verkleefd zit in dat deel van de hersenen waar het geheugen zich bevindt. Een heel onnozel voorbeeld: ik ben ooit zo geschrokken van een forse rond fladderende libel die dacht mij te moeten storen terwijl ik als kleine jongen rustig op het toilet mijn behoeften deed.
Ik kan in de zomer geen libel ontwaren of ik moet aan dat moment denken.
Zo zullen we allemaal wel onze specifieke momentjes in onze herinnering hebben die regelmatig komen boven drijven.

Bij mij dus onder andere de poëtische uitspraak van de dichter des vaderlands Joost van den Vondel.
Eeuwen na zijn dood spookt hij nog regelmatig rond in mijn hoofd.
Met de spreuk bedoelt Vondel eigenlijk dat we als eenvoudige schepselen slechts een klein rolletje spelen op het wereldtoneel en dat we daar tevreden mee moeten zijn.
Voor velen is slechts een klein deel beschikbaar uit de grote wereldruif.

Opgroeiende jongeren denken daar echter vaak anders over.
Zo was ook ik er in mijn jonge jaren energiek op uit mij een belangrijke rol op dat wereldtoneel toe te eigenen.
Velen van u zullen hetzelfde gedacht hebben. Ik was niet tevreden met een klein bijrolletje.
De taak die ik voor mij zag was…hard studeren, hard werken, een verantwoordelijke functie in het onderwijs, leiding geven, nieuwe ontwikkelingen stimuleren, de wereld veranderen.
Het ‘decor van het levenstoneel’ was mijns inziens op alle fronten toe aan verfrissing en vernieuwing.
Vooral in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw waren velen druk in de weer het podium van het wereldtoneel aardig ondersteboven te gooien en het toneelstuk te herschrijven en nieuw leven in te blazen.
Dat lukte vrij aardig. Ik mocht mijn steentje daaraan bijdragen.
Veel leeftijdgenoten zullen waarschijnlijk hetzelfde hebben ervaren.

Nu in 2019 wordt uw ‘rimpelschrijver’ langzamerhand een bezadigde oude man die met weemoed terugkijkt op dat boeiende wereldschouwspel waarin hij destijds volop mee mocht spelen.
Wijs geworden komt hij echter tot de ontdekking dat zijn rol toch heel bescheiden is geweest.
Ik heb mijn deel ontvangen, goede herinneringen, verdrietige ervaringen, krassen op de ziel, zorgrimpels in het gelaat.
Joost van den Vondel zag het goed. Bijna elk mens op welk niveau dan ook, speelt immers een kleine rol op dat wereldtoneel.
Slechts enkelen zijn in staat de wereld een forse draai, positief of negatief, te laten maken. En dat is maar goed ook.
Te grote schokken hebben op deze planeet vaak dramatische gevolgen.
Johannes B.

Contributie 2019.

De contributie voor 2019 van € 24,– wordt van de leden die een doorlopende machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven, geïncasseerd op 22 februari 2018.
De incasso vindt plaats ten gunste van ons bankrekeningnummer NL76RABO0106900447 onder vermelding van ons incassant-ID NL97ZZZ171155000000 met als uw betalingskenmerk uw lidmaatschapsnummer.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij vriendelijk de contributie per omgaande te voldoen op bovengenoemd bankrekeningnummer onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Leden van wie de contributie 2019 op 1 april 2019 niet is ontvangen, krijgen een herinnering hiervoor, verhoogd met een bijdrage in de kosten van € 2,50.

Ad Beex, penningmeester.

Dank en aandacht voor onze logo-adverteerders.

Sedert een aantal jaren wordt onze seniorenvereniging gesteund door een 40-tal bedrijven (logo-adverteerders).
Dank zij hun financiële steun kan onze vereniging leuke en nieuwe activiteiten voor ouderen opzetten.
Ook is het een welkome bijdrage in de exploitatiekosten van ons ouderenhome d’n Inloop.

Voor veel van deze bedrijven is deze ondersteuning een “goodwill” signaal naar onze vereniging.

Wij zouden graag iets terug willen doen en een blijk van dankbaarheid willen tonen. Wij doen daarom het volgende beroep op u.

 • Als u iets moet kopen, niet te gauw ons mooie dorp uitlopen. Heeft u iets nodig, kijk dan eens bij onze logo-adverteerders.

 • Als u iets bij een logo-adverteerder heeft gekocht bedank hem dan eens voor de sponsoring van de seniorenvereniging Bres.

U zult verbaasd zijn over hun service en reactie. Onze dank.

Het Bestuur.

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
10 februari: Ton van den Heuvel

90-jarigen, de allersterksten!
12 februari: Jan Blom
15 februari: Jan Kok

 

 

Belangenbehartiging en zorg voor elkaar.

Zoals bij de meeste leden bekend is zijn er allerlei groepen vrijwilligers binnen BRES werkzaam, die u behulpzaam zijn bij een aantal zaken.
Wij willen graag aandacht vragen voor de volgende groepen.

Ouderenadviseurs:

In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte.
U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES.
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden.
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.)
Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.
U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:

Jan Kuipers tel. 0731694 of 06-17346896
Marius van Lankvelt tel. 073-5031706
Ad Houtepen tel. 073-5032653 of 06-33678199.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

Cliëntondersteuners:

Als u meer zorg nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of als uw gezondheid achteruitgaat en het niet meer lukt om zelf het huishouden te blijven doen, kunt u hulp aanvragen bij de gemeente Sint-Michielsgestel.
Dit kan door middel van een WMO-aanvraag (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Hiervoor belt u loket wegwijs van de gemeente 073-5531600.
Bij BRES zijn (hiervoor opgeleide) leden die u graag behulpzaam willen zijn bij de voorbereiding van deze aanvraag en u kunnen ondersteunen bij het (keukentafel)gesprek met de WMO medewerker van de gemeente.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

Liesbeth Steenbergen tel. 073-5033117 of 06-47268340
Herman Schunselaar : tel. 073-40332008 of 06-53319158

Ook kunt u bij hen terecht met allerlei vragen over zorg, mantelzorg, BGB of klachten hierover.

Rien van den Boom is als cliëntondersteuner beschikbaar voor de kernen Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde: tel. 073-5031120 of 06-5154108.

Werkgroep Lief en Leed:

Niet alleen de 80- , 85- en 90 jarigen worden namens het bestuur van BRES bezocht, maar ook worden leden bezocht die (ernstig) ziek zijn of de leden wiens partner is overleden.
Omdat het niet vanzelfsprekend is dat wij de nodige informatie krijgen, vragen wij u ons te melden als u weet dat leden ziek zijn.
Wij nemen dan contact op om namens BRES op bezoek te gaan (als dat op prijs wordt gesteld).
Wij stellen het heel erg op prijs als u signalen wilt doorgeven aan Liesbeth Steenbergen, telefoon 073-5033117 of 06-47268340.

Bezoekersgroep:

Als u graag bezoek aan huis heeft omdat u weinig bezoek krijgt of bepaalde zaken niet meer goed kunt, komen de vrijwilligers van de bezoekersgroep u graag bezoeken om bijv. een kopje koffie te drinken, een luisterend oor te zijn, een wandeling te maken of samen boodschappen te doen.
Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met Rian van de Ven, telefoon 073-5032556, die graag met u uw wensen bespreekt.

Algemeen:

Wij hebben bij BRES nog heel veel andere activiteiten en groepen en al deze vrijwilligers willen u graag van dienst zijn. Wij verwijzen voor onze activiteiten naar onze informatiefolder of naar onze website. Als u vragen of suggesties heeft, schroom niet en bel ons. Wij gaan dan kijken wat we kunnen doen.

 

Korenmiddag “Levensvreugd” Berlicum.

“Als ik zing, vergeet ik alles”, een tegelwijsheid. Gezien hun leeftijd zullen onze leden van het koor “Levensvreugd” wel eens iets vergeten.
Wat wij zeker niet zullen vergeten, is onze korenmiddag van 17 oktober jl.
Zoals U in onze berichten in de nieuwsbrieven van BRES van september en oktober 2018 hebt kunnen lezen, hebben naast ons eigen koor vijf seniorenkoren uit de Meierij aan deze middag hun medewerking verleend.

Ook U, leden van BRES, zijn door ons uitgenodigd om zo’n korenmiddag eens mee te maken.
In de grote zaal van Den Durpsherd waren driehonderd stoelen klaargezet. Dit aantal was niet voldoende: er zijn nog vijfentwintig stoelen bijgeplaatst.
Uw opkomst was buiten verwachting.

Dat de middag een succes werd, danken we op de eerste plaats aan de deelnemende koren, maar zeker ook aan de medewerking van velen.
Bij de voorbereiding voor deze middag konden we rekenen op de steun van het bestuur van BRES.
Het programmaboekje dat door BRES is gedrukt, zag er uitstekend uit. Het is door het publiek goed ontvangen.
Na afloop zijn de boekjes niet op de stoelen blijven liggen; het was duidelijk de moeite waard om ze mee naar huis te nemen.

Het publiek werd aan de deur verwelkomd door twee in vol ornaat gestoken leden van het St. Joris Gilde van Berlicum, waarna het werd ‘toegespeeld’ door het orkest van BRES, het Muziekske, dat onder de leiding stond van de heer H. de Winkel uit Rosmalen.
Ook de als medewerker ingeschakelde vrijwilligers hebben zich in hun begeleidende taak geweldig ingezet. Daar waren wij heel blij om.

Na afloop van de optredens hebben wij uitsluitend positieve reacties ontvangen.
Dat het goed overgekomen is, blijkt ook uit de opbrengst van een gevraagde bijdrage in de onkosten ,waarvoor bij de uitgang bussen gereed stonden.
Wij zijn daar heel tevreden over. Onder U waren er twee bezoekers die elk vijftig Euro hebben geschonken.
Een van de gevers zei daarbij, dat hij sinds jaren niet zo’n leuke en gezellige middag had meegemaakt. Echt leuk om te horen.

Tenslotte willen wij U er nog eens op wijzen, hoe fijn het is om samen te zingen en hoe gezellig zo’n korenmiddag kan zijn.
Zoals ook in het programmaboekje stond, nodigen wij U uit om eens bij een repetitie van ons koor aanwezig te zijn.
Wij repeteren iedere woensdagmiddag van halfdrie tot half vier in de Rots, de voormalige pastorie aan de Kerkwijk nr. 44, tegenover Den Durpsherd.
U zult dan ervaren, hoe gezellig zo’n repetitie verloopt, nog afgezien van het feit, dat zingen erg gezond blijkt te zijn. U bent van harte welkom.

Wilt U nader worden geïnformeerd, neemt U dan contact op met de voorzitter Jan van Eck, tel. 5031941, of met de secretaresse Corry Officier, tel. 5033727.

Een aardigheidje:

Hoe zien de medici het zorgstelsel?

 • De fysiotherapeut knijpt er tussenuit.
 • De logopedisten zijn sprakeloos.
 • De podotherapeut zit met kromme tenen.
 • De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de neus genomen en wordt een oor aangenaaid.
 • De oogarts ziet het somber in.
 • De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
 • De verloskundige zit met de naweeën.
 • De gynaecoloog baart het zorgen.
 • De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.
 • De anesthesist is knock-out.
 • De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
 • De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
 • De geriater krijgt er grijze haren van.
 • Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
 • De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
 • De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol.
 • De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
 • De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
 • De psychiater snijdt het door de ziel.
 • De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
 • Voor de apotheker is het een bittere pil.
 • De tandarts ziet er geen gat meer in.
 • Oh ja en de patiënt? Die is er goed ziek van !

Stille Kracht

Broer van der Zanden, een man vol verhalen

Wat heb ik genoten van mijn bezoek aan Broer van der Zanden (80) en zijn vrouw in zijn huis aan de Hoogstraat.
Broer is een echte Balkummer, die prachtig kan vertellen over het dorpsleven in de 40-er en 50-er jaren van de vorige eeuw.
Nieuwsgierig naar zijn eigenlijke naam vertelt hij mij schoorvoetend dat zijn doopnamen zijn ‘Marinus Gerardus’.
Zijn echte roepnaam moet geheim blijven. ‘Ik wil graag dat ze me ‘Broer’ blijven noemen’, zegt hij.
Broer is geboren in ‘De Koal’.
De plek is genoemd naar een kuil (destijds gelegen op de hoek Apollostraat en Dianastraat), waarin het ijzer rondom de karrewielen verhit werd.
Na afkoeling kromp het ijzer en trok zich vast om het wiel.

Vanaf zijn 12de jaar heeft hij van alles gedaan om centjes te verdienen.
Terwijl hij de LTS (metaalbewerking) nog volgde sjouwde hij in zijn vrije tijd heel wat af.
Met de groetenkar van zijn latere schoonvader trok hij langs de deuren in Berlicum en Middelrode.
Op de zondagen in de zomer trok hij rond met de ijscokar. In het buitengebied van de twee dorpen verkocht hij de kleiding die zijn moeder gemaakt of ingekocht had.
Met minder dan 50 gulden mocht hij niet naar huis komen. Toen hij wat ouder werd heeft hij gewerkt bij De Gruyter in Den Bosch en in de smederij van Albert van Uden.
Vanaf 1974 was hij werkzaam in de Brabanthallen (in de horeca en in de keuken) en vanaf 1989 inkoper bij Libéma.
In 1996 mocht hij van zijn pensioen gaan genieten.

Stil zitten kan Broer echter niet. Hij klust nog volop bij de kinderen. Ook zijn tuin, maar liefst bijna 100 meter diep, vraagt veel onderhoud.
Als hij mij vertelt wat hij als ‘stille kracht’ allemaal voor de BRES doet dan kun je alleen maar bewondering hebben voor zijn inzet.
Elke donderdagmorgen regelt Broer een wandeling voor circa 24 leden.
Eén keer per maand organiseert hij voor een clubje de bowling op Vinkeloord. ‘Trouwens’, zegt hij, ‘hierbij is ruimte voor enkele nieuwe leden.’
Daarnaast brengt hij maandelijks de nieuwsbrief en het blad ‘Ons’ rond en bezoekt hij de 80- jarigen in zijn wijk.
Welaan een man met een warm hart voor Seniorenvereniging BRES.
Ik vind het bijzonder plezierig hem in ‘het zonnetje’ te mogen zetten.

Jan van der Krabben.

Januari 2019

Beste BRES vrienden,

Allereerst een zalig , gezond en gelukkig 2019 toegewenst.

Ik hoop dat u de jaarwisseling goed bent doorgekomen en op een mooie manier hebt gevierd met familie, vrienden en kennissen.
Het leven is immers nog steeds waard om geleefd en gevierd te worden.

Zoals ik in mijn kerstboodschap heb gezegd: “Wij kijken met een positieve blik vooruit en maken plannen om het nieuwe jaar 2019 op een mooie manier in te kleuren”. Ook wij, uw bestuur, hebben ons dat voorgenomen.
Er liggen verschillende plannen en acties voor om het 60-jarig bestaan in 2019 van onze seniorenvereniging op een bijzondere wijze te vieren. Activiteiten waarin er voor iedereen ruimte is om deel te nemen, te genieten en plezier met elkaar te maken en te beleven.
In de nieuwsbrieven van de komende maanden zullen wij u hierover uitvoerig informeren.

Afsluitend vraag ik u om in de komende wintermaanden extra aandacht en zorg te besteden aan buren en kennissen, die alleen en mogelijk eenzaam zijn.

U krijgt er zoveel voor terug !!!!!!!!!!

Als wij, uw bestuur, u  hierbij kunnen helpen laat het ons dan a.u.b. weten.

Dank u wel en het gaat u goed.

Herman Schunselaar.

Column: Rimpels…

Een speciale nieuwjaarswens.

Als u deze nieuwsbrief van de BRES ontvangt heeft Vadertje Tijd zijn eerste stappen in het nieuwe jaar 2019 al weer gezet.
Gewoontegetrouw hobbelen we mee. De ene oudere loopt nog vief en fris. De ander soms wat moeizaam, bang om te vallen.
Een weg terug is niet mogelijk. We moeten verder op de weg des levens of we nu willen of niet.

Familieleden, vrienden en kennissen zijn gewend je rond de jaarwisseling de beste wensen toe te dichten.
Vaak denk ik: ‘Ja heel mooi, maar wat wens je me nu eigenlijk toe?’
Uiteraard weet je natuurlijk wel dat meestal bedoeld wordt: gezondheid, geluk, voorspoed, vriendschap en dat soort algemeenheden.
Wensen om dankbaar voor te zijn. Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik tot u allen echter een speciale wens uitspreken.
Deze luidt: ‘Werken is verwerken.’ Wat ik hiermee bedoel zal ik u vertellen.

Enkele maanden geleden werden mijn vrouw en ik geconfronteerd met de bijzonder nare mededeling dat een familielid, die ons zeer dierbaar is, een zodanige ziekte onder de leden heeft, dat genezing welhaast niet mogelijk is.
Een bijzondere man, nog geen 50 jaar oud en al meer dan 25 jaar uiterst zorgzaam voor onze jongste dochter die om allerlei redenen extra hulp behoeft. Het maakt je verdrietig. Een gevoel van machteloosheid overvalt je en maakt je murw.
De vraag: ‘Waarom toch in godsnaam?’, spookt door je hoofd.
De eerste weken kroop zelfs een innerlijke boosheid in mijn lijf waardoor ik dicht sloeg en behoorlijk narrig werd naar mijn omgeving.
Een houding die ik ten stelligste afkeur. Zo wil ik niet in het leven staan.

We zullen niet de enigen zijn die te maken krijgen met een dergelijk traumatische gebeurtenis.
Vele ouderen lopen jaarlijks het risico slechte berichten te ontvangen over de gezondheidstoestand van familieleden, vrienden en kennissen.

Gelukkig ontving ik van een vriend een advies dat mij zo raakte dat ik het u als nieuwjaarswens wil toewensen.
Zelf heeft hij in zijn leven een trauma ervaren waardoor hij in een rolstoel terecht is gekomen.
Hij heeft echter met enorme kracht zijn leven weer op de rails gezet en functioneert met zijn beperking privé en in zijn arbeidssituatie voor honderd procent.
Toen hij mijn verhaal had aangehoord, gaf hij mij met overtuiging het volgende advies: ‘Beste Johannes, probeer zo goed mogelijk de problemen aan te pakken, ga aan het werk, want ‘werken is verwerken’. Die uitspraak speelde dagen door mijn hoofd.
Het gaf mij de kracht mijn innerlijke boosheid te overwinnen en positief naar oplossingen te zoeken en actief steun te bieden aan hen die dat broodnodig hebben.

Vandaar deze speciale wens bij het begin van dit nieuwe jaar. Mocht u onverhoopt in dezelfde verdrietige situatie terecht komen dan hoop ik dat deze welgemeende wens u tot steun kan zijn op een wijze zoals ik die zelf heb mogen ervaren.

Johannes B.

 

Sfeervolle en gezellige kerstmiddag in Den Durpsherd.

Op dinsdag 18 december was er de jaarlijkse kerstbijeenkomst van seniorenvereniging BRES.
Den Durpsherd was prachtig aangekleed en de vrijwilligers hadden alles gedaan om er een mooie middag van te maken.

De belangstelling was groot, een volle zaal met leden.
Bij binnenkomst waren er al complimenten voor de gezellige sfeer en na afloop waren er alleen maar enthousiaste reacties.

De middag werd verzorgd door de groep Speulenderwijs, die als 3 herders het kerstverhaal combineerden met de huidige tijd en de kerstervaringen die zij hadden als kind met humor en veel herkenbaarheid bij de aanwezigen.
Daarnaast werden er kerstliederen gezongen, waar iedereen uit volle borst meezong. Dat zorgde voor een sfeer van saamhorigheid.

Dirk-Jan Bierenbroodspot, de nieuwe dominee van de Samen-op-Weg-gemeente had samen met Isabel van Baal (voorgangster van de H. Augustinuskerk) een mooie kerstboodschap voorbereid.
Helaas was Isabel van Baal verhinderd wegens familieomstandigheden, maar Dirk Jan hield een ontroerend verhaal en verwees daarbij naar zijn ervaringen met vluchtelingen.
Hij nodigde de leden uit om hun kerstboodschap op te schrijven en die in de kerstboom op te hangen.
Daar werd door veel leden gehoor aan gegeven.
Ook gaf hij aan het fijn te vinden als mensen hem staande houden in het dorp om even te praten of op huisbezoek te komen.

Jan van der Krabben, de man die maandelijks de column in onze nieuwsbrief verzorgt, hield een eigentijds kerstverhaal over Yusuf (de koerdische naam voor Jozef) en Myriam (Maria).
Hij werkt al jaren met vluchtelingen en vergeleek hun ervaringen met de ervaringen die Jozef en Maria 2000 jaar geleden moeten hebben gehad. Een indrukwekkend verhaal dat door hem werd afgesloten met een gedicht op zijn Balkums met de suggestie eenzame mensen uit onze samenleving uit te nodigen voor het kerstmaal.

Herman Schunselaar, onze voorzitter opende en sloot de bijeenkomst op zijn geheel eigen wijze, met humor en grote betrokkenheid. Namens het bestuur wenste hij alle aanwezigen en hun dierbaren mooie kerstdagen en een heel goed, maar vooral gezond 2019 toe. Al met al een hele geslaagde middag!

 

Keezen.

Afgelopen 3 maanden is er een nieuwe activiteiten gestart, namelijk Keezen. Dit is een combinatiespel van kaarten en mens-erger-je-niet. Er zit veel in als je het goed wilt spelen. Na 3 maanden geoefend te hebben zijn de Keezen liefhebbers afgelopen donderdag 3 januari definitief van start gegaan. Tot 1 januari mocht van het bestuur gratis gebruik worden gemaakt van de ruimte. Na deze datum betalen de leden € 1,– en niet-leden € 2,– p.p. voor deze accommodatie. Het bestuur heeft een 6-tal spelen aangeschaft, zodat we allemaal met hetzelfde materiaal spelen. Mocht u zin hebben om mee te doen, kom dan op donderdagavond naar d’n Inloop. Elke 14 dagen wordt er gespeeld tot aan de zomer. De data staan elders in deze nieuwsbrief vermeld. U bent van harte welkom.

 

ICT nieuws januari 2019.

 

Hoe kom ik op de site van BRES? Ga naar www.seniorenverenigingbres.nl en u ziet alle actualiteit en informatie van onze vereniging. Dus ook wat we op ICT-gebied te bieden hebben.

Wordt digitaal fit in het leercentrum ‘d’n Inloop’ van BRES aan de Kerkwijk.
Alle bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Ons ICT-team helpt u met uw smartphone, tablet of computer.

Wilt u ook meer kunnen op ICT-gebied neem dan deel aan een of meer van onze bijeenkomsten. Stap voor stap en onder geduldige begeleiding helpen wij u.
De lessen/workshops zijn toegankelijk en betaalbaar voor iedereen en tijdens het ICT spreekuur is er ruimte voor uw vragen.
Mocht u nog suggesties hebben voor workshops of ICT-lessen, meldt het ons. Als we kunnen, besteden we daar aandacht aan.

 

Rabobank clubkas campagne.

De Rabo clubkas campagne zit er weer op . De leden van de Rabobank hebben weer massaal gestemd op de deelnemende clubs.

Maar liefst 9.870 Raboleden hebben 48.283 stemmen uitgebracht en bepaald hoe het totaal bedrag van € 200.000,– verdeeld moest worden.

Onze oproep aan u heeft succes gehad. Seniorenvereniging BRES heeft 252 stemmen ontvangen.
Het resultaat is een donatie van de Rabobank ten bedrage van € 1.043,85 .
Dit is ruim € 300,– meer dan de donatie in 2017.

Wij danken eenieder die op ons heeft gestemd en zullen met het bedrag iets moois doen voor onze leden.

Het bestuur.

 

Toneelvereniging ONA (Ouderen nog Aktief) is weer aan het repeteren.

Na een succesvol jubileumjaar, waarin met veel verve het toneelstuk “In het Witte Paard” ten tonele werd gebracht is men alweer druk bezig met de voorbereidingen van het volgende seizoen.

Vlak voor Pasen wordt het vrolijke toneelstuk “Bonje in de Bajes” opgevoerd.

De komende tijd wordt er weer wekelijks gerepeteerd en wordt er aan het decor gewerkt.
Toneelspelen is een gezellige activiteit waarin je samen werkt aan het realiseren van een mooie voorstelling.
Wij staan ook open voor nieuwe leden die het leuk vinden om toneel te spelen.

Kom gerust eens langs bij een van onze repetities.
Wij zijn elke vrijdagochtend aanwezig in het gebouw van de Scouting aan de Westakkers.
Bijgaande foto is gemaakt tijdens een van onze repetities.

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.

Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken!
8 januari: Jo van de Ven
9 januari: Ria van Uden-Swanenberg
16 januari: Rien Verhagen
31 januari: Janny Gerrevink-Padmos

90-jarigen, de allersterksten!
6 februari: Marietje van Iperen-Pennings