JAARVERSLAG 2017

Huisvesting.

Van d’n Inloop wordt veel gebruik gemaakt.
De ruimte is multifunctioneel, wordt als sfeervol, gezellig en doelmatig bevonden, waar we erg trots op zijn.
Onze ontmoetingsruimte is nagenoeg elke dag bezet. Het bestuur is hier zeer tevreden mee.

Ledenbestand:

Begin 2017 hadden we 943 leden, eind 2017:944, waarvan 379 mannen en 565 vrouwen.
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons oudste lid Mien Goossens.
Zij mocht de respectabele leeftijd bereiken van 107 jaar.
We hebben 35 leden van 90 jaar en ouder,
Wegens overlijden hebben we afscheid moeten nemen van 42 leden.

Jubilea

In het afgelopen jaar vierden 17 leden hun 90e verjaardag en 40 leden hun 80e verjaardag.
Een echtpaar vierde zijn 50-jarig huwelijksfeest.

Bestuurlijke aangelegenheden.

Op 22 maart 2017 vond de 58e jaarvergadering plaats om 14.00 uur in Den Durpsherd. Deze werd bezocht door 109 personen.
Volgens rooster waren aftredend Herman Schunselaar en Ernest Nooij. Beide heren stelden zich herkiesbaar en werden herkozen.

Helaas heeft Ernest Nooij halverwege het jaar besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Gelukkig kunnen we tijdens de jaarvergadering een nieuw bestuurslid presenteren.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Herman Schunselaar
Secretaris: Jeanne Vink-van Rijbroek
Penningmeester: Ad Beex
Leden: Liesbeth Steenbergen

Bestuurlijke activiteiten.

 • Het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 keer vergaderd.

 • Naast de algemene gang van zaken is veel aandacht besteed aan de continuïteit van de werkgroepen.

 • Dit jaar is er geen overleg geweest met de coördinatoren omdat er een wijziging in de structuur heeft plaatsgevonden. Voortaan heeft elke club een rechtstreeks aanspreekpunt bij het bestuur. We merken dat dit goed werkt en de lijntjes iets korter zijn geworden, waardoor het contact gemakkelijker verloopt.

 • Op 17 januari 2017 hebben al onze vrijwilligers een gezellige nieuwjaarsborrel aangeboden gekregen in D’n Inloop. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, die aangenaam en gezellig was, werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd. Er waren ca. 35 personen aanwezig.

 • Met de K.B.O. afdelingen (genaamd het Kernoverleg, waaronder de afdelingen Sint Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen en Gemonde vallen) zijn 3 bijeenkomsten geweest.

 • De Kring Maas-Dommel, welke wordt gevormd door de afdelingen Ammerzoden en Maasdriel, Vught, Berlicum, Den Dungen, Gemonde en Sint Michielsgestel, heeft dit jaar 3x vergaderd.

 • We hebben deelgenomen aan 2 gesprekken in het vrijwilligersplatformoverleg Berlicum-Middelrode.

 • Met de gemeente Sint-Michielsgestel hebben 3 gesprekken in het zogenaamde wethouders overleg plaatsgevonden.

 • Met Bint hebben 3 gesprekken plaatsgevonden over samenwerking/informatie uitwisseling.

 • Twee bestuursleden en 3 ouderenadviseurs hebben een opleiding gevolgd, door Bint verzorgd, als vrijwilligers voor de formulierenbrigade van de gemeente.

 • We hebben deelgenomen aan 3 gesprekken met de gemeente om te komen tot prestatieafspraken met woningbouwcorporaties.

Activiteiten.

Naast de gebruikelijke activiteiten die wekelijks of tweewekelijks terugkeren zoals korte fietstochten, uit eten, zingen, biljarten, sjoelen, kaarten, wandelen, bowlen, kienen, koersballen, breien, bridgen, filmavonden etc. zijn er ook nog andere activiteiten georganiseerd:

De kaartavonden hebben vanaf januari t/m april en van september t/m december 2x per maand plaatsgevonden, omdat Sonnevanck per 1-1-2017 is opgeheven en er wensen kwamen om toch te blijven kaarten.

 • Op 11 januari hebben we met een volle bus de Seniorenbeurs te Veldhoven bezocht.

 • Op 17 januari zijn al onze vrijwilligers hartelijk ontvangen voor een borrel en hapje als dank voor hun inzet.

 • Op stap met…. heeft dit jaar een bezoek gebracht aan:

Tinnengieterij te Alphen
Breierij Beneden-Leeuwen
Museumboerderij te Heeswijk-Dinther
Een tocht over het Maximakanaal
Compliment BV, Telen met passie te Uden
Rondleiding en lunch in de bakkerij van Maître Boulanger Robert van Beckhoven te Oisterwijk
Kerstmarkt in Düsseldorf.

In samenwerking met KBO Sint-Michielsgestel hebben vele mensen kunnen genieten van de Music Show Scotland in Ahoy te Rotterdam, waarbij meer dan 200 pipers, muzikanten, drummers, dansers en zangeressen hebben opgetreden.

Met ondersteuning van KBO Brabant via het premieplan is met een aantal van 45 geselecteerde en ondersteunende personen op 18 april een bezoek gebracht aan het Keukenhof.

 • Op 23 februari is er in Den Durpsherd een themalezing georganiseerd over het ontstaan van het carnavalsfeest.

 • Dit jaar zijn er 3 lange fietstochten van 50-60 km. uitgezet en gereden.

 • Op 13 september hebben we voor onze 75-plussers met 4 huifkarren een tocht in Berlicum-Middelrode georganiseerd. De Heemkundekring heeft de historische gegevens aangedragen van de route die tijdens de route werden voorgelezen.

 • De dagtocht ging dit jaar naar de Veluwe met een bezoek aan het handwerkmuseum op 27 juni 2017.

 • De volledig verzorgde 6-daagse reis ging dit jaar naar Willingen van 14 t/m 19 augustus.

 • Op 4 en 10 oktober heeft een rijschoolhouder een opfriscursus gegeven van de bestaande en nieuwe verkeersboden en –regels in het verkeer.

 • In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is op 9 september een verkeerscursus aangeboden aan statushouders.

 • Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Clubkas campagne, de opbrengst was € 723,–.

 • Op 24 november is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest in het kader van zien en horen, waarbij hoor- en oogziektes eveneens aan de orde zijn geweest.

 • De kerstviering heeft dit jaar plaatsgevonden in De Moerkoal, waarbij het politiekoor heeft opgetreden. De belangstelling was middelmatig.

 • De creativiteitenclub heeft dit jaar 2x een lunch verzorgd voor alleenstaande en eenzame ouderen. De burgemeester en zijn vrouw waren hierbij ter ondersteuning ook uitgenodigd.

 • Door de Kring Maas-Dommel zijn dit jaar een 4-tal kringkampioenschappen georganiseerd: t.w. een golftoernooi op 20 juli, een tennistoernooi op 10 augustus, een jeu de boules toernooi op 17 oktober en een bridgetoernooi op 27 oktober. Helaas kon het tennistoernooi wegens te geringe belangstelling niet doorgaan.

 • Door de werkgroep Lief en Leed zijn 64 bezoekjes gebracht aan zieken, leden die de partner verloren hebben etc. Bovendien zijn door deze werkgroep nog 54 personen bezocht of een kaart gestuurd ter gelegenheid van Kerstmis.

Bijzonderheden:

Van de Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen in ’s-Hertogenbosch hebben we een geweldige donatie van € 3250,– ontvangen voor de aanschaf van lichtgewicht rollators en rolstoelen. Hierdoor konden we 30 oude rollators, die zwaar zijn maar nog wel bruikbaar, doneren aan de Stichting Max Maakt Het Mogelijk die ze weer inzet in voormalige Oostbloklanden.

Februari 2018.