EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

          2018  2017 
             
Opbrengsten            
Ledencontributie         22.914 23.199
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel   5.233 4.490
Subsidie Gem. Client ondersteuners     500
Bezorging Flyers         100 100
KBO-Brabant Supportactie                  35              35
Advertentie sponsering       2.215 2.535
Giften         2.287 896
Horeca         5.661 5.865
          ————— ————–
          38.945 37.120
Lasten en kosten            
Directe kosten opbrengsten     13.476 13.991
Algemene organisatie kosten     18.934 18.633
Activiteiten en bijeenkomsten     –            14          1.450
Bankrente en kosten                     215             227
          ————— —————–
          32.611 34.301
          ========= ==========
Resultaat exploitatie         6.334 2.819

 

 

 

TOELICHTING OP DE  EXPLOITATIEREKENING           
              2018   2017  
Directe kosten en opbrengsten                  
Contributie KBO Brabant           10.952   11.178  
Advertentie sponsoring             43   349  
Horeca             2.481   2.464  
              —————–   —————–  
              13.476   13.991  
Algemene organisatie kosten                  
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten           551   431  
Telefoon, porti en internet           602   617  
Verzekeringen             208   205  
Abonnementen / contributie             272  
Bestuurskosten             383   539  
Huisvestingskosten             11.189   10.680  
Vrijwilligers             240   297  
Reservering jubileum             800   800  
Dotatie amortisatiefonds           3.600   3.600  
Voorlichting PR/ledenwerving en reclame           1.361   1.192  
              —————   —————  
              18.934   18.633