EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

       
  2017
  2016
Opbrengsten      
Ledencontributie 23199   23367
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel 4490   5290
Bezorging Flyers 100   100
KBO-Brabant Supportactie 35   70
Advertentie sponsering 2535   2205
Giften 896   1110
Horeca 5865   5686
 
 
  37120   37828
       
Lasten en kosten      
Directe kosten opbrengsten 13991   13750
Algemene organisatie kosten 18633   18910
Activiteiten en bijeenkomsten 1450   -30
Bankrente minus kosten 227   129
 
 
  34301   32759
       
Resultaat exploitatie 2819   5069
       
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING      
Directe kosten opbrengsten      
Contributie KBO Brabant 11178   11226
Advertentie sponsering 349   605
Horeca 2464   1919
 
 
  13991   13750
       
Algemene organisatie kosten      
Kantoorbenodigheden, kopieerkosten 431   482
Telefoon, porti en internet 617   610
Verzekeringen 205   177
Abonnementen / contributie 272  
Bestuurskosten 539   339
Huisvestingskosten 10680    11241
Vrijwilligers 297   271
Reservering jubileum 800   800
Dotatie amortisatiefonds 3600   3600
Voorlichting PR en reklame 1192   1390
 
 
  18633   18910