BEGROTING 2018

  2018     2017  
           
Opbrengsten Begroting   Realisatie   Begroting
Ledencontributie 23200   23199   24000
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel 5233   4490   4490
Bezorging Flyers 100   100   100
KBO-Brabant Supportactie 35   35   110
Advertentie sponsoring 2400   2535   2300
Giften 1000   896   500
Horeca 6000   5865   5000
 
 
 
  37968   37120   36500
           
Lasten en kosten          
Directe kosten opbrengsten 14050   13991   14000
Algemene organisatie kosten 21175   18633   20000
Activiteiten en bijeenkomsten 3000   1450   2000
 Bankrente minus kosten 250   227  
 
 
 
  38475   34301   36000
           
           
Resultaat exploitatie 507   2819   500