BEGROTING 2019

           2019     2018    
Opbrengsten         Begroting   Realisatie   Begroting  
Ledencontributie         24.000   22.914   23.200  
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel   5.098   5.233   5.233  
Subsidie Gem. Client ondersteuners     250   500    
Bezorging Flyers         100   100   100  
KBO-Brabant Supportactie     35   35   35  
Advertentie sponsering       2.400   2.215   2.400  
Giften         1.000   2.287   1.000  
Horeca         6.000   5.661   6.000  
          —————–   —————   —————-  
          38.883   38.945   37.968  
 

Lasten en kosten

                   
Directe kosten opbrengsten     14.100   13.476   14.050  
Algemene organisatie kosten     22.620   18.934   21.175  
Activiteiten en bijeenkomsten     1.200   -14   3.000  
Bankrente en kosten         230   215   250  
          —————-   —————–   —————–  
          38.150   32.611   38.475  
          ==========   ==========   ==========  
                     
Resultaat exploitatie                     733            6.334   –          507