LIEF EN LEED

De werkgroep kent een aantal leden, die u met raad en daad terzijde staan.
De kerntaak omvat er voor elkaar zijn in  “lief en leed”.
De leden van de werkgroep kunnen u verder helpen binnen de BRES organisatie of met de juiste persoon in contact brengen.

U kunt bij behoefte aan een gesprek of informatie altijd contact met een van onderstaande personen opnemen:

Jenny Bijnen,                  tel. 503 2419 

Janine Figeys,                tel. 503 2036    

Liesbeth Steenbergen,   tel. 503 3117     

Lena van den Akker,      tel. 503 3019     

Sjan van Gaal,               tel. 503 2848