7 en 14 oktober Whats app

2 bijeenkomsten. Kosten € 10,00

Wat is Whatsapp.
Oefenen van de meest gangbare handelingen en mogelijkheden en dat zijn er heel veel.
Al veel mensen hebben deze bijeenkomsten gevolgd en met succes

Maandag telkens van 10 tot 12.00 u in den Inloop.
Aanmelden via het aanmeldformulier op de site van BRES. (www.seniorenverenigingbres.nl) onder het kopje Aanmelden ICT cursus.
Daar vindt u ook de voorwaarden ( kopje algemeen) en ziet u de betaalmogelijkheid.