19 maart: Algemene Ledenvergadering

Noteert u al vast in uw agenda: onze algemene ledenvergadering is op dinsdag 19 maart om 14.00 uur in De Moerkoal.
Naast de gebruikelijke agendapunten zal de bijeenkomst worden afgesloten met een optreden van een plaatselijke persoonlijkheid.

In onze volgende nieuwsbrief hierover meer.