Seniorenvereniging

Dinsdag 19 maart: Algemene Ledenvergadering.

Aanvang 14.00 uur – einde 17.00 uur in De Moerkoal te Middelrode.

14.00 uur  Ontvangst met een kop koffie

De stukken voor deze vergadering, vindt u op deze website onder Organisatie, Documenten
(Notulen vergadering 18 maart 2018, Exploitatierekening 2018 met toelichting, Begroting 2019, Jaarverslag 2018)
Tijdens de vergadering liggen ze ook hier en daar op de tafels. Stelt u er prijs op een geprint exemplaar te ontvangen dan kunt u dit per e-mail of per telefoon 503 1833 opvragen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Najaarsvergadering van 18 maart 2018.
 4. Herdenking van de overledenen.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie (de heer H. van Rooij en mevrouw M. Matser) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 6. Financieel verslag over het boekjaar 2018 en vaststelling van de begroting 2018.
 7. Jaarverslag van 2018.
 8. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend onze voorzitter Herman Schunselaar.
  Hij stelt zich herkiesbaar.
  Eenieder kan zich kandidaat stellen mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt uiterlijk 1 dag voor aanvang van de ledenvergadering.
  De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5. handtekeningen van leden.
 9. Rondvraag
 10. Pauze.
 11. Na de pauze wordt een optreden verzorgd door Cor Swanenberg.

Woensdag 27 maart: Uit eten.

Op woensdag 27 maart 2019 om 18.00 uur gaan we weer uit eten bij Restaurant ”de Hooghei”.
Afgesproken is een 3-gangen verrassingsmenu voor de prijs van € 20,– exclusief drank.
U kunt zich hiervoor inschrijven op woensdag 21 maart a.s. van 10.00 tot 11.00 uur in d’n Inloop.

Dinsdag 18 juni: dagtocht naar Het Groene Hart.

De jaarlijkse dagtocht gaat dit keer naar het Groene Hart (Zuid-Holland).

U kunt zich hiervoor inschrijven op woensdag 27 maart in d’n Inloop van 10.00 tot 11.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur: Vertrek vanaf d’n Inloop naar Montfoort.
09.45 uur: Ontvangst bij Grand Cafe Buena Vista Kinderdijk met koffie en gebak.
10.30 uur: Vertrek uit Kinderdijk naar Leiderdorp
11.30 uur: Aankomst en inschepen bij Rederij van Hulst en aansluitend rondvaart Molentjes route Kagerplassen.

Lees meer

Woensdag 27 maart: Film “The Iron lady”.

Een Britse dramafilm uit 2011. De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven.
Na toegelaten te zijn aan het SommervilleCollege Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij.
Haar politieke loopbaan vergt echter ook vele offers op het persoonlijk vlak.

Schitterend hoe Merel Streep de persoonlijkheid van Margaret Thatcher in al haar levensfases weet neer te zetten.
Met een budget van slechts 13 miljoen dollar was de uiteindelijke opbrengst van deze bijzondere film 115 miljoen dollar.
Hier zijn de Euro 5,00 die u betaalt nog niet meegerekend.

Zoals altijd bent u vanaf 19.00 uur weer welkom in d’n Inloop en starten we na een kopje koffie om 19.30 uur met de film.
En dat alles voor € 5,–.

Vanaf 2 april: Korte fietstochten.

De winter ligt weer achter ons. Op 2 april gaan de korte fietstochten weer van start.
Er wordt dan elke dinsdagmorgen gefietst van 9.30 tot ca. 12.00 uur.
In de omgeving worden mooie tochten uitgezet van ongeveer 25-30 kilometer.
Na een uurtje fietsen wordt er kort gepauzeerd om de inwendige mens te versterken.
Men kan zelf koffie/thee meenemen etc.
Alleen de laatste dinsdag van de maand wordt er een terrasje genomen.

Iedereen mag aan deze fietstochten deelnemen, u hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
Vertrek altijd vanaf d’n Inloop om klokslag half tien.

08 en 15 april WhatsApp

2 bijeenkomsten Kosten €10,-
Een hernieuwde kennismaking en training.
U wordt ook op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen binnen WhatsApp.

Donderdag 11 april: bezoek schoenfabriek Durea

Ben jij benieuwd hoe deze unieke schoenen worden gemaakt?
Dan is dit de kans om een kijkje te nemen in de schoenenfabriek in Drunen.
We volgen het hele productieproces en zullen deze in alle fases doorlopen.

Aanmelden vóór 3 april: Telefonisch 073-5032036 of via de mail kbojanine@kpnmail.nl

We starten met een kopje koffie en iets lekkers en daarna alle aandacht voor filosofie en ambacht van dit prachtig bedrijf.
“De productie liep door de jaren heen op van wekelijks 90 paar schoenen in 1948 tot jaarlijks 71.000 paar in 1987.
De magische grens van 100.000 paar bereikte Durea in 1993. Inmiddels verlaten jaarlijks zo’n 225.000 paar damesschoenen van hoge kwaliteit de Durea fabriek.”

Lees meer

12 en 13 april Bajesbonje

ONA.

Toneelclub ONA presenteert het stuk Bajesbonje op:

 • vrijdag 12 april om 20.00 uur en zaterdag 13 april om 14.00 uur.

De kaartverkoop is vanaf 15 maart bij:
Balie van Den Durpsherd
Boekhandel Mieke Wijgergangs
Benzinestation Texaco
Balie van De Moerkoal
Of telefonisch bij Nico Bissels 06-83717666
Of Frans van Osch  06-57759807

Kaartjes zijn ook te koop bij:
Berlerode op dinsdag 26 maart van 13.00 – 16.00 uur
D’n Inloop Bres op woensdag 27 maart van 14.00 – 16.00 uur

Prijs van de kaarten: € 5,– voor kinderen en € 8,50 voor volwassenen.

28 April: 60-jarig bestaan van Bres.

Noteer alvast in uw agenda dat er ter gelegenheid van ons 60 jarig jubileum op zondag 28 april om 14.00 uur een feestelijke voorstelling komt voor onze leden in Den Durpsherd, waarbij de groep “’t Kwartjesvolk” een gezellige middag met Brabantse verhalen en  gezellige muziek brengt. In de nieuwsbrief van april volgt er meer informatie.