Seniorenvereniging

22 Augustus: BBQ feest

Het BBQ feest op donderdagmiddag 22 augustus ter ere van ons 60 – jarig bestaan.

Het BBQ feest van donderdagmiddag 22 augustus op het Beukplein te Middelrode komt met rasse schreden dichterbij.
Het streef aantal van 300 deelnemers was enige weken geleden al bereikt en zelfs overschreden.
Mogelijk zijn er onder u, die door omstandigheden, geen kaartje hebben kunnen kopen. Dat is natuurlijk jammer, maar “Vol = Vol ”
U kunt zich altijd nog op de wachtlijst laten plaatsen.
Neem hiervoor dan contact op met Liesbeth Steenbergen tel . 5033117 of mail
liesbeth.steenbergen@kpnmail.nl

Ook het aantal vrijwilligers ( 22 personen ) die Daan van Zoggel bij het uitserveren helpen is bereikt.  Lees meer

28 Augustus: 3e Fietstourtocht.

De derde fietstourtocht van 2019 (ongeveer 50 km.) wordt gereden op woensdag 28 augustus a.s.

De start is om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij d’n Inloop.
Er kunnen in totaal 20 deelnemers mee. Bij slecht weer wordt de tocht verplaatst naar woensdag 4 september.

Na inschrijving wordt u via de mail op de hoogte gehouden van de bijzonderheden. U fietst mee op eigen risico.

Aanmelden kan tot en met maandag 19 augustus a.s. bij voorkeur via e-mail: tonny-schouten@hotmail.com of per telefoon op nr. 503 6499  of 06-10901126. In verband met het reserveren ook graag aangeven of u gebruik wilt maken van de koffie- en lunchmogelijkheden.

Tonny Schouten en Thea Jacobs.

3 September: Vertelling door Nelleke de Laat

Dinsdag 3 september om 14.00 uur: Vertelling door Nelleke de Laat met als onderwerp: De Allemantel voor Maria.

Nelleke de Laat is beeldend kunstenaar en ijveraarster voor de Brabantse cultuur in taal en historie. Ze had een kunstminnende moeder en een stimulerende vader. Haar huwelijk met Cor Swanenberg bracht alle aandacht voor de Brabantse taal. Ze verzorgt vertellingen voor diverse doelgroepen, o.a. KBO-afdelingen, verzorgingscentra etc.

In haar werk als beeldend kunstenaar illustreerde ze 120 boeken van o.a. A.F.Th. van der Heijden, Cornelis Verhoeven, Jan Hendrik van den Berg, Michel de Koning en Cor Swanenberg. Een uitgebreide kijk op haar oeuvre gaf in 2007 een 3 maanden lange expositie in het Noord-Brabants Museum. Deze expo werd bezocht door ruim 20.000 bezoekers. Hier startte haar project: “De Allemantel” voor Maria. Dit project trok wereldwijd veel aandacht.

Ze zal een inkijk geven in haar artistieke leven en uitgebreid vertellen over het “Allemantel” project. Een aantal van haar creaties is dan ook te zien, evenals boeken die ze zelf heeft geschreven en van illustraties voorzien.

De toegang is gratis, voor koffie/thee en andere consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd.

5 September: Kaarten.

In september gaan we weer van start met de 2-wekelijkse kaartavonden op donderdagavond om 19.30 uur.
De eerste avond is gepland op 5 september en vervolgens om de 14 dagen.

5 September: Sjoelclub en koersbalclub.

Na de zomerstop begint in september weer het nieuwe seizoen sjoelen en koersballen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Sjoelen vindt plaats elke donderdagmiddag in d’n Inloop van 13.30 tot 16.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Judith Lips-Warmerdam, tel. 073-689 7254.
Het koersballen vindt plaats elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in de Moerkoal en op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in d’n Inloop.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ine Bissels, tel. 503 3283.

Ook voor informatie kunt u bij deze personen terecht.

9 16 23 en 30 september Windows 10

4 bijeenkomsten. Kosten € 20,00

Omgaan met Windows 10.
Oefenen van de basisvaardigheden .
Denk aan gebruik van toetsenbord en muis, bureaublad de functies.
Ook het omgaan met bestanden en mappen (bestandsbeheer)
Zie het als opfris en herhaling van de meest gebruikte Windows onderdelen.

Maandag telkens van 10 tot 12.00 u in den Inloop.
Aanmelden via het aanmeldformulier op de site van BRES. (www.seniorenverenigingbres.nl) onder het kopje Aanmelden ICT cursus.
Daar vindt u ook de voorwaarden ( kopje algemeen) en ziet u de betaalmogelijkheid.

11 September: Filmavond

 

Het filmseizoen start in september.
De eerste avond is gepland op 11 september en de tweede op 25 september.
In de nieuwsbrief van september meer hierover.

12 September: Keezen.

Ook de 2-wekelijkse keez-avonden gaan weer van start in september.
De eerste avond is op 12 september. Noteer dit in uw agenda.

7 en 14 oktober Whats app

2 bijeenkomsten. Kosten € 10,00

Wat is Whatsapp.
Oefenen van de meest gangbare handelingen en mogelijkheden en dat zijn er heel veel.
Al veel mensen hebben deze bijeenkomsten gevolgd en met succes

Maandag telkens van 10 tot 12.00 u in den Inloop.
Aanmelden via het aanmeldformulier op de site van BRES. (www.seniorenverenigingbres.nl) onder het kopje Aanmelden ICT cursus.
Daar vindt u ook de voorwaarden ( kopje algemeen) en ziet u de betaalmogelijkheid.

21 oktober ICT Vragenuur.

Geen Kosten.
U kunt bij ons terecht uw vragen en ICT problemen.
Wel graag in het aanmeldformulier aangeven welk probleem er is.

Maandag telkens van 10 tot 12.00 u in den Inloop.
Aanmelden via het aanmeldformulier op de site van BRES. (www.seniorenverenigingbres.nl) onder het kopje Aanmelden ICT cursus.
Daar vindt u ook de voorwaarden ( kopje algemeen)